By

Michiel Dumont

Welkom

Welkom “Als er in de Noorderkerk na de dienst koffie wordt gedronken staat er altijd een bont gezelschap op de gebroken, golvende grafzerken te...
Lees meer

Visser in de Jordaan

Regelmatig verschijnt op deze site een podcast onder de titel ‘Visser in de Jordaan’. In deze gesprekken gaat dominee Visser in op enkele kernvragen...
Lees meer

27 okt. 2010 Noorderpodium: “Wie is God?”

Gesprek over “Wie is God?” tussen ds. K. Hendrikse (atheistische dominee) en ds. P.J. Visser (predikant Noorderkerk) God? Wie is dat? Bestaat God wel? Hoe merk...
Lees meer

“Dodenherdenking”

Koopmans, verzetsheld in de Noorderkerk Vijfenzestig jaar geleden eindigde de Tweede Wereldoorlog en in datzelfde jaar kwam dominee Jan Koopmans in zijn onderduikadres om...
Lees meer

‘Debatavond Calvinisme, wat moeten we ermee’

Onder leiding van EO-presentator Arie Boomsma ging op dinsdagavond 16 juni jl. in de Amsterdamse Noorderkerk de oercalvinistische dominee Cock Blenk in debat met...
Lees meer

Toespraak door minister J.P.H. Donner

Toespraak door minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de bijeenkomst van het NoorderPodium op 9 september 2008 in Amsterdam Nebukadnesar, koning...
Lees meer
1 45 46 47