Enkele overwegingen in het licht van het corona-virus

We worden wereldwijd geconfronteerd met het corona-virus. Sinds afgelopen donderdag ondervinden wij daar ook in eigen land de verregaande gevolgen van. Steeds meer mensen raken besmet en er zijn ingrijpende maatregelen afgekondigd, om de risico’s van doorgaande besmetting zoveel mogelijk te beperken en de situatie qua gezondheidszorg beheersbaar te houden.

Intussen worden ook tal van bedrijven en mensen hier indirect door geraakt. De wereldeconomie, waar we deel van uitmaken, blijkt uiterst gevoelig te reageren op de dreiging van het virus en heeft daardoor de laatste weken zware klappen gekregen. Voorlopig is nog niet te overzien wat daarvan voor ons de gevolgen zullen zijn.

Het zwaarst worden echter zij getroffen, die al eerder zwaar getroffen werden. We denken dan met name aan mensen die voor geweld en terreur op de vlucht zijn  en noodgewongen dicht op elkaar leven zonder de noodzakelijke  hygiënische voorzieningen.

Hoe moeten wij deze crisis duiden?
-Wij ervaren dat ons bestaan in elk opzicht kwetsbaarder is dan wij doorgaans beseffen.
-Bijbels gezien is het niet vreemd om in tijden van ramp opnieuw te beseffen dat wij leven in een  gebroken wereld waar we samen aan lijden, terwijl we tegelijk – naar Jezus’ eigen woord – door wat ons overkomt worden aangemoedigd om met hoop en verwachting uit te zien naar de doorbraak van Zijn rijk.
-Evenmin is het vreemd om, waar onze zekerheden wankelen, ons eerlijk af te vragen in hoeverre wij ons, mede door onze soms ongebreidelde welvaart, schuldig hebben gemaakt aan allerhande onrecht, direct en indirect. Zou de confrontatie met deze crisis ook geen aanleiding kunnen zijn tot inkeer en zo nodig tot bekering?

Waartoe zijn wij geroepen als christelijke gemeente?
-Ten eerste, om te leven in het vertrouwen zoals dat wordt verwoord in bv. Psalm 31:15:
Maar ik vertrouw op U, HERE.
Ik zeg: U bent mijn God!
Mijn tijden zijn in Uw hand, red mij,
uit de hand van mijn vijanden en mijn vervolgers.
-Ten tweede, om op allerlei manieren voluit onze verantwoordelijkheid te nemen, met het oog op het welzijn van onze naasten en onze eigen gezondheid.
-Ten derde, om juist nu via verantwoorde wegen extra aandacht te hebben voor oudere en kwetsbare mensen, die zich eenzamer en angstiger kunnen voelen dan gewoon
-Tenslotte, om voorbede te doen voor alle mensen, in het bijzonder voor hen die getroffen zijn door het virus of door het verlies van dierbaren; voor bestuurders en regeerders die de nodige beslissingen hebben te nemen; en voor allen die op medisch terrein zich inzetten om het virus te bestrijden en om patiënten de nodige zorg te verlenen.

Wij belijden ook vandaag:
Onze hulp is in de naam des Heren
die hemel en aarde geschapen heeft
en trouw is tot in eeuwigheid

Wij bidden we u zegen en kracht toe van onze God!

Johan Visser en Paul Visser

Related Posts

Leave a Reply