Huis voor de ziel

De Noorderkerk is een huis van God in het hart van de Jordaan waar mensen samen zoeken en leren om te geloven en te leven. 

Diensten Noorderkerk

Zondag 25 februari 2024
10.00 uur, ds. J.H. Visser, liturgie
18.30 uur, ds. C. Blenk, liturgie 

U bent uiteraard ook welkom voor de zondagse diensten in de Noorderkerk, maar kunt de ochtend- en avonddiensten ook volgen via de viewer hierboven, of deze (live of later) bekijken via www.kerkdienstgemist.nl

Vanaf enkele minuten voor aanvang kunt u via bovenstaande viewer de dienst volgen.

De Noorderkerk

De Noorderkerk, midden in de Jordaan en aan de rand van de grachtengordel, is onderdeel van de Protestantse Kerk van Amsterdam. Wij houden niet van etiketten, maar om te laten weten wie we zijn, noemen wij ons graag ‘open – orthodox’. Dat betekent dat wij, geworteld in Gods liefde en levend bij Zijn goede woorden, met open ogen en oren in de wereld staan en graag ieder met een open hart onthalen.

Agenda aankomende weken

18 februari 10.00 Ds. A.F. de Fijter, 18.30 Ds. Dick Wolters
25 februari 10.00 Ds. Johan Visser, 18.30 Ds. C. Blenk
3 maart 10.00 uur Ds. D. Wolters (HA), 18.30 uur Ds. J.H. Visser (tienerdienst)

Voor het preekrooster voor 2024 van de Noorderkerk Amsterdam download hier het jaarschema.

Vincent van Gogh
in een brief aan zijn broer Theo, 9 juli 1877

‘Dan ga ik veel naar de kerk, er zijn mooie oude kerken hier en uitmuntende predikers, Oom Stricker hoor ik dikwijls en wat Hij zegt is zeer goed en Hij spreekt met veel warmte en gevoel. Ds Laurillard hoorde ik driemaal, die zou U ook bevallen, want Hij schildert als het ware, en zijn werk is te gelijk hooge en edele kunst, Hij heeft het gevoel van een kunstenaar in den waren zin van het woord.’

Op 10 juni 1877 hoorde Vincent van Gogh in de Noorderkerk een preek van Ds. Eliza Laurillard (1830-1908) over de gelijkenis van de zaaier die veel indruk op hem maakte. 

Wat anderen zeggen

Rust en nieuwe inzichten

  • Uit pure nieuwsgierigheid ben ik een bijbelklas bij de Noorderkerk gaan volgen. Hoewel ik moeite had om tijd vrij te maken, brachten de bijbelklassen rust en nieuwe inzichten. Ik merkte dat ‘moeite hebben om tijd vrij te maken’ steeds meer verschoof naar ‘tijd maken’. Zo ontdekte ik de toegevoegde waarde van geloof en kreeg het geloof een steeds structurelere plaats in mijn leven. Een plaats die nu niet meer weg te denken is.

    Anne
    Deed mee aan een bijbelklas

Nieuws, vlogs, blogs en preken

Overvloed & Crisis

Een serie verdiepingsdiensten over de zeven scheppingsdagen

Tranen

Blog van ds. Johan Visser

Hey!

Blog van ds. Johan Visser

Weer geen bezoek

Ds. Dick, buurt-dominee in de Jordaan, blog 21

Gezichten van de kerk

Pionier predikant
Gemeente predikant