Huis voor de ziel

De Noorderkerk is een huis van God in het hart van de Jordaan waar mensen samen zoeken en leren om te geloven en te leven. 

Diensten Noorderkerk

24 januari 2021,
10.00 uur, ds. J.H. Visser, liturgie
18.30 uur, prop. H. Meijer, liturgie 

Aanmelden voor de zondagse diensten is voorlopig niet mogelijk. U kunt de diensten online volgen via bovenstaande viewer.

Vanaf ca 5 minuten voor aanvang kunt u via bovenstaande viewer de dienst volgen.

Actie Kerkbalans 2021

Wat betekent de kerk voor u, voor jou? De antwoorden kunnen heel verschillend zijn: een plek van ontmoeting met God en mensen, van bezinning en rust, van aandacht voor de naasten dichtbij en ver weg, van vragen stellen. Steeds komt naar voren hoe waardevol de kerk voor velen is! Wat de kerk financieel voor u van waarde is kunt u laten blijken tijdens de Actie Kerkbalans. Kijk hier voor meer informatie over hoe u kunt bijdragen.

Midweekgebed

Elke woensdag van 19.30 uur tot 20.00 uur is er een midweekgebed, online te volgen via onze website. U kunt meezingen, meebidden en elke week is er iemand die een persoonlijk verhaal vertelt over deze tijd. Zo steunen we elkaar in wat was, is en wat komt. 
Heeft u gebedspunten, stuur die dan naar johan.visser@noorderkerk.nl

De Reset

Hoe gaan we verder na de coronacrisis? Komt het oude normaal weer terug, blijven we in de ban van crises of  breekt er een tijd van vrijheid, blijheid aan? In een serie van zeven verdiepingsdiensten stellen we aan de hand van de bijbelse verhalen van Ezra en Nehemia de vraag hoe je na een crisis verder kan of zelfs opnieuw kan beginnen. Want een reset van je leven is meer dan een knopje indrukken.
Zondagavond 18.30 uur: 10, 17, 31 januari, 14, 21 februari, 10 maart (woensdag 19.30 uur) en 21 maart.
Meer info en terugluisteren.

Dienst bijwonen

In verband met de recente maatregelen van het Kabinet kunt u de dienst alleen online volgen via internet. Meer informatie naar aanleiding van de laatste maatregelen van 14 december in verband met ‘Corona’ is te vinden op deze link.

Rooster
24 januari, 10.00 uur, ds. J.H. Visser, 18.30 uur prop. H. Meijer
27 januari, 19.30 uur, midweekegebed, ds. J. Scheele-Goedhart
31 januari, 10.00 uur, ds. A. Markus, 18.30 uur, ds. J.H. Visser
3 februari, 19.30 uur, midweekgebed, ds. J.H. Visser
7 februari, 10.00 uur, ds. J.H. Visser, 18.30 uur, E.K. Foppen

Preekrooster jan-mei 2021

De Noorderkapel blijft zo veel mogelijk open. Even stil worden, een kaarsje aansteken, je hart luchten? Stap zo van de gezellige Noordermarkt de Noorderkapel binnen en vind even een moment van rust in de drukke stad. Je vindt de kapel aan de Noordermarkt 46, achter het hek aan de Prinsengrachtzijde van de kerk.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.30 – 12.30 uur.

De Zaterdag en Maandag Open Kerk is opgeschort tot het eind van de lockdown. 

Vincent van Gogh
in een brief aan zijn broer Theo, 9 juli 1877

‘Dan ga ik veel naar de kerk, er zijn mooie oude kerken hier en uitmuntende predikers, Oom Stricker hoor ik dikwijls en wat Hij zegt is zeer goed en Hij spreekt met veel warmte en gevoel. Ds Laurillard hoorde ik driemaal, die zou U ook bevallen, want Hij schildert als het ware, en zijn werk is te gelijk hooge en edele kunst, Hij heeft het gevoel van een kunstenaar in den waren zin van het woord.’

Op 10 juni 1877 hoorde Vincent van Gogh in de Noorderkerk een preek van Ds. Eliza Laurillard (1830-1908) over de gelijkenis van de zaaier die veel indruk op hem maakte. 

Wat anderen zeggen

Rust en nieuwe inzichten

  • Uit pure nieuwsgierigheid ben ik een bijbelklas bij de Noorderkerk gaan volgen. Hoewel ik moeite had om tijd vrij te maken, brachten de bijbelklassen rust en nieuwe inzichten. Ik merkte dat ‘moeite hebben om tijd vrij te maken’ steeds meer verschoof naar ‘tijd maken’. Zo ontdekte ik de toegevoegde waarde van geloof en kreeg het geloof een steeds structurelere plaats in mijn leven. Een plaats die nu niet meer weg te denken is.

    Anne
    Deed mee aan een bijbelklas

Nieuws, vlogs, blogs en preken

Kerkbalans 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

De Reset

Na de crisis opnieuw beginnen. Een nieuwe serie verdiepingsdiensten

Nieuwe koster

Johannes Post, per 1 januari 2021 koster @Noorderkerk

Gezichten van de kerk

Pastoraal Predikant
Gemeente predikant