Huis voor de ziel

De Noorderkerk is een huis van God in het hart van de Jordaan waar mensen samen zoeken en leren om te geloven en te leven. 

Komende uitzending:

12 juli
morgen, dr. P.J. Visser – doopdienst
avond, dr. P.J. Visser

Handige links bij de dienst:

Liturgie morgendienst 12 juli
Liturgie avonddienst 12 juli

Collecte
Bid mee

Een huis voor je ziel

De Noorderkerk is een huis van God voor iedereen. Je kunt er terecht met je vragen over het leven en God, in een persoonlijk gesprek of bij een van de activiteiten waar je met de bijbelverhalen kunt kennismaken, het christelijk geloof ontdekken en je geloof verdiepen.

Bezoek een kerkdienst

Corona

Vanaf 1 juli kunnen we gelukkig met meer mensen de diensten vieren. Vanaf dat moment zal telkens een deel van de gemeente persoonlijk worden uitgenodigd om deel te nemen aan een dienst.

Voor gasten zijn vooralsnog slechts twintig plaatsen beschikbaar. Als u als gast wilt komen, dan dient u zich in de week voorafgaand aan de dienst aan te melden via deze link. Deze aanmelding is verplicht.

Meer informatie over maatregelen in verband met ‘Corona’ is te vinden op deze link.

We hopen op uw begrip en bidden om een zegen van onze Heere in deze moeilijke tijd. 

(Bijgewerkt: 27 juni, 12.00 uur).

Diensten

12 juli
ochtend, dr. P.J. Visser – doopdienst
avond, dr. P.J. Visser

19 juli
ochtend, ds. C. van Andel (A’dam)
avond, ds. J.T. de Koning (Alphen a/d Rijn)

De Noorderkapel blijft zo veel mogelijk open. Voor een persoonlijk gebed of om een kaars op te steken in deze zware tijd is van dinsdag tot vrijdag de Noorderkapel aan de Noordermarkt 46 geopend  U bent welkom van 10.30 – 12.30 uur.

De Zaterdag Open Kerk is weer gestart, zaterdag tussen 11 en 12 uur kunt u de kerk bezoeken. Er geldt een verplicht looproute en er is geen koffie of thee beschikbaar. Zie meer info onderaan deze link.

Vincent van Gogh
in een brief aan zijn broer Theo, 9 juli 1877

‘Dan ga ik veel naar de kerk, er zijn mooie oude kerken hier en uitmuntende predikers, Oom Stricker hoor ik dikwijls en wat Hij zegt is zeer goed en Hij spreekt met veel warmte en gevoel. Ds Laurillard hoorde ik driemaal, die zou U ook bevallen, want Hij schildert als het ware, en zijn werk is te gelijk hooge en edele kunst, Hij heeft het gevoel van een kunstenaar in den waren zin van het woord.’

Op 10 juni 1877 hoorde Vincent van Gogh in de Noorderkerk een preek van Ds. Eliza Laurillard (1830-1908) over de gelijkenis van de zaaier die veel indruk op hem maakte. 

Wat anderen zeggen

Rust en nieuwe inzichten

  • Uit pure nieuwsgierigheid ben ik een bijbelklas bij dominee Paul Visser gaan volgen. Hoewel ik moeite had om tijd vrij te maken, brachten de bijbelklassen rust en nieuwe inzichten. Ik merkte dat ‘moeite hebben om tijd vrij te maken’ steeds meer verschoof naar ‘tijd maken’. Zo ontdekte ik de toegevoegde waarde van geloof en kreeg het geloof een steeds structurelere plaats in mijn leven. Een plaats die nu niet meer weg te denken is.

    Anne
    Deed mee aan een bijbelklas

Gezichten van de kerk

Gemeente predikant
Pionier predikant