Huis voor de ziel

De Noorderkerk is een huis van God in het hart van de Jordaan waar mensen samen zoeken en leren om te geloven en te leven. 

Diensten Noorderkerk

25 november 2020
19.30 uur, midweekgebed, ds. J. Scheele-Goedhart, liturgie midweekgebed

Aanmelden voor de zondagse diensten: ga naar de deze link

Vanaf ca 5 minuten voor aanvang kunt u via bovenstaande viewer de dienst volgen.

Midweekgebed

Elke woensdagavond van 19.30 – 20.00 is er vanuit de Noorderkerk een online midweekgebed. Een moment om stil te staan en bemoedigd te worden in deze rare tijden, maar ook om node bij de Heere te brengen. Mail je voorbede aan johan.visser@noorderkerk.org. De gebedsbijeenkomst is te volgen via de videostream op deze website.

Dienst bijwonen

In verband met de nieuwe maatregelen van het Kabinet en het dringende advies om het aantal mensen in de dienst te beperken, is de inschrijving beperkt tot 30 bezoekers. Volg de dienst dus ook een keer via internet en laat andere gemeenteleden of gasten plaatsnemen. U kunt zich aanmelden via deze link diensten november. Meer informatie naar aanleiding van de laatste maatregelen van 29 september in verband met ‘Corona’ is te vinden op deze link.

Rooster
22 november, 10.00 uur, gedenken overledenen, ds. J.H. Visser; 18.30 uur, J. de Bruijne (Amsterdam)
25 november, 19.30 uur, midweekgebed, ds. J. Scheele-Goedhart
29 november, 10.00 uur, Dr. P.J. Visser (R’dam), 18.30 uur, ds. J.H. Visser
2 december, 19.30 uur midweekgebed, ds. J. Scheele-Goedhart
6 december, 10.00 uur HA, ds. J.H. visser, 18.30 uur HA, ds. J. Scheele-Goedhart

preekrooster aug-dec 2020

De Noorderkapel blijft zo veel mogelijk open. Even stil worden, een kaarsje aansteken, je hart luchten? Stap zo van de gezellige Noordermarkt de Noorderkapel binnen en vind even een moment van rust in de drukke stad. Je vindt de kapel aan de Noordermarkt 46, achter het hek aan de Prinsengrachtzijde van de kerk.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.30 – 12.30 uur.

De Zaterdag en Maandag Open Kerk is weer gestart, zaterdag en maandag tussen 11 en 12 uur. Draag een mondkapje. Zie meer info onderaan deze link.

Vincent van Gogh
in een brief aan zijn broer Theo, 9 juli 1877

‘Dan ga ik veel naar de kerk, er zijn mooie oude kerken hier en uitmuntende predikers, Oom Stricker hoor ik dikwijls en wat Hij zegt is zeer goed en Hij spreekt met veel warmte en gevoel. Ds Laurillard hoorde ik driemaal, die zou U ook bevallen, want Hij schildert als het ware, en zijn werk is te gelijk hooge en edele kunst, Hij heeft het gevoel van een kunstenaar in den waren zin van het woord.’

Op 10 juni 1877 hoorde Vincent van Gogh in de Noorderkerk een preek van Ds. Eliza Laurillard (1830-1908) over de gelijkenis van de zaaier die veel indruk op hem maakte. 

Wat anderen zeggen

Rust en nieuwe inzichten

  • Uit pure nieuwsgierigheid ben ik een bijbelklas bij de Noorderkerk gaan volgen. Hoewel ik moeite had om tijd vrij te maken, brachten de bijbelklassen rust en nieuwe inzichten. Ik merkte dat ‘moeite hebben om tijd vrij te maken’ steeds meer verschoof naar ‘tijd maken’. Zo ontdekte ik de toegevoegde waarde van geloof en kreeg het geloof een steeds structurelere plaats in mijn leven. Een plaats die nu niet meer weg te denken is.

    Anne
    Deed mee aan een bijbelklas

Nieuws, vlogs, blogs en preken

Vacature koster Noorderkerk

Noorderkerk zoekt nieuwe koster per januari 2021

Spiritualiteit zonder yogamatje?

Ds. Johan denkt in deze blog door over spiritualiteit...

De winst van het corona – voorbehoud

Ds. Johan ziet ook kansen na Corona...

Gezichten van de kerk

Pastoraal Predikant
Gemeente predikant