Huis voor de ziel

De Noorderkerk is een huis van God in het hart van de Jordaan waar mensen samen zoeken en leren om te geloven en te leven. 

Diensten Noorderkerk

Zondag 18 april
10.00 uur,
ds. D. Wolters, liturgie.
18.30 uur, ds. G. van Meijeren, liturgie


Aanmelden voor de zondagse diensten is beperkt mogelijk. U moet zich dan wel aanmelden via het aanmeldformulier. U kunt de diensten ook online volgen via bovenstaande viewer.

Vanaf enkele minuten voor aanvang kunt u via bovenstaande viewer de dienst volgen.

Pasen 2021

Hoe kunnen we in coronatijd stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heiland? Door met je kinderen het ‘Kraak de code‘ spel te spelen! Bestel dit spel voor 25 maart, dan heb je het op tijd in huis. Zie deze link. Of maak een Paaswandeling door de Jordaan, waarbij je al lopende punten van overdenking krijgt. Je kan van 31 maart tot 6 april samen lopen, of we regelen een maatje voor je. Kijk op deze link
En luister of kijk in de Stille Week, 29 maart – 3 april, naar de Vespervieringen op onze site. Van maandag – zaterdag van 19.30 – 20.00 uur, behalve vrijdag dan hebben we de Goed Vrijdagdienst van 19.30 tot 20.30 uur. Alle diensten zijn terug te vinden via Kerkdienstgemist.

Dienst bijwonen

In verband met de recente corona maatregelen van het Kabinet wordt u geadviseerd de diensten online te volgen via internet. Een beperkt aantal mensen kan in de dienst aanwezig zijn. Geef u daarvoor op via de aanmeldpagina. Meer informatie naar aanleiding van de laatste maatregelen in verband met ‘Corona’ is te vinden op deze link.

Rooster
11 april, 10.00 ds. G.H Hutten, 18.30 uur dhr. A.J.R. Treur,
18 april, 10.00 ds. D. Wolters, 18.30 ds. G.M. van Meijeren,
25 april, 10.00 ds. C. Blenk, 18.30 ds. Johan Visser, 
2 mei, 9.30 en 11.30 uur, doopdienst ds. Johan Visser, 18.30 ds. Johan Visser, 
9 mei, 10.00, ds. Johan Visser, 18.30 ds. H.S. Mosterd, Amersfoort

Preekrooster jan-mei 2021

De Noorderkapel blijft zo veel mogelijk open. Even stil worden, een kaarsje aansteken, je hart luchten? Stap zo van de gezellige Noordermarkt de Noorderkapel binnen en vind even een moment van rust in de drukke stad. Je vindt de kapel aan de Noordermarkt 46, achter het hek aan de Prinsengrachtzijde van de kerk.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.30 – 12.30 uur.

De Zaterdag en Maandag Open Kerk is opgeschort tot het eind van de lockdown. 

Vincent van Gogh
in een brief aan zijn broer Theo, 9 juli 1877

‘Dan ga ik veel naar de kerk, er zijn mooie oude kerken hier en uitmuntende predikers, Oom Stricker hoor ik dikwijls en wat Hij zegt is zeer goed en Hij spreekt met veel warmte en gevoel. Ds Laurillard hoorde ik driemaal, die zou U ook bevallen, want Hij schildert als het ware, en zijn werk is te gelijk hooge en edele kunst, Hij heeft het gevoel van een kunstenaar in den waren zin van het woord.’

Op 10 juni 1877 hoorde Vincent van Gogh in de Noorderkerk een preek van Ds. Eliza Laurillard (1830-1908) over de gelijkenis van de zaaier die veel indruk op hem maakte. 

Wat anderen zeggen

Rust en nieuwe inzichten

  • Uit pure nieuwsgierigheid ben ik een bijbelklas bij de Noorderkerk gaan volgen. Hoewel ik moeite had om tijd vrij te maken, brachten de bijbelklassen rust en nieuwe inzichten. Ik merkte dat ‘moeite hebben om tijd vrij te maken’ steeds meer verschoof naar ‘tijd maken’. Zo ontdekte ik de toegevoegde waarde van geloof en kreeg het geloof een steeds structurelere plaats in mijn leven. Een plaats die nu niet meer weg te denken is.

    Anne
    Deed mee aan een bijbelklas

Nieuws, vlogs, blogs en preken

Ds. Cees van Duijn

Overlijden van onze oud-predikant.

Ds. Dick Wolters

Per 1 juni 20201 Pionier-predikant aan de Noorderkerk

Pastorale brief

Een hart onder de riem door ds. Johan Visser

Gezichten van de kerk

Gemeente predikant