Huis voor de ziel

De Noorderkerk is een huis van God in het hart van de Jordaan waar mensen samen zoeken en leren om te geloven en te leven.

Live kerkdiensten

Komende uitzending:
29 maart, 10.00 ochtenddienst
29 maart, 18.30 avonddienst

Handige links bij de dienst:

Orde van Dienst morgendienst 29 maart

Orde van Dienst avond

Collecte

Een huis voor je ziel

De Noorderkerk is een huis van God voor iedereen.

Je kunt er terecht met je vragen over het leven en God, in een persoonlijk gesprek of bij een van de activiteiten waar je met de bijbelverhalen kunt kennismaken, het christelijk geloof ontdekken en je geloof verdiepen.

Elke zondag komen een paar honderd mensen bij elkaar om uit de bijbel te horen, te bidden, te zingen en elkaar te ontmoeten. Als diverse gemeenschap zetten wij ons in voor elkaar en voor de buurt.

Bezoek een kerkdienst

Corona

Mededeling van de kerkenraad

In verband met de zorgen omtrent de verspreiding van het Corona-virus moeten wij ook een aantal maatregelen nemen. Omdat de zondagse diensten zo’n belangrijk onderdeel van ons gezamenlijk geloven zijn, willen we deze blijven beleggen op een verantwoorde manier die past binnen de richtlijnen van de overheid. Juist in tijden van nood is het cruciaal om samen te blijven te komen om te bidden, te zingen en het woord van God te horen. De diensten zijn in aangepaste vorm en alleen via internet te volgen (zie link hierboven); de kerk zelf is niet toegankelijk.

Woensdag 25 maart en 1 april houden ds. Paul Visser, resp. ds. Johan Visser, om 19.30 een bidstond i.v.m. Corona. Deze worden uitgezonden op internet en zijn nadien terug te zien op kerkdienstgemist.nl en op onze Facebook-pagina.

Voor een persoonlijk gebed of om een kaars op te steken in deze zware tijd is van dinsdag tot vrijdag de Noorderkapel aan de Noordermarkt 46 geopend  U bent welkom van 10.30 – 12.30 uur.

U kunt ook een (anoniem) gebed achterlaten op Noorderkerk – bid mee

We hopen op uw begrip en bidden om een zegen van onze Heere in deze moeilijke tijd.

(Bijgewerkt: 23 maart, 18.00 uur).

Diensten

25 maart – bidstond
19.30 uur, dr. P.J. Visser

29 maart
ochtend, dr. P.J. Visser
avond, ds. J.H. Visser

1 april – bidstond
19.30 uur, ds. J.H. Visser

5 april
ochtend, ds. J.H. Visser
avond, ds. C. Blenk

Ochtenddiensten beginnen om 10.00 uur, avonddiensten om 18.30 uur. I.v.m. Corona zijn de diensten alleen te volgen via internet (zie hierboven).

De kerk is t/m juni elke maandag & zaterdag 10.30 – 13.00 uur open. In juli-augustus is er geen Open Kerk, we starten weer op 12 september. I.v.m. Corona is er de komende weken geen Open Kerk.

De Noorderkapel blijft zo veel mogelijk open. Van di – vr kunt u tussen 10.30 – 12.30 uur terecht in de Noorderkapel aan de Noordermarkt 46.

Diensten 2020

Geert Mak over de Noorderkerk

Als er in de Noorderkerk na de dienst koffie wordt gedronken staat er altijd een bont gezelschap op de gebroken, golvende grafzerken te converseren: gewone gemeenteleden …. maar bijvoorbeeld ook een Armeense vrouw, een ex-verslaafde en een Grieks-orthodoxe vrouw – tenminste, zo was het de zondagen dat ik er rondliep.

Geert Mak in ‘De engel van Amsterdam’

Wat anderen zeggen

Rust en nieuwe inzichten

  • Uit pure nieuwsgierigheid ben ik een bijbelklas bij dominee Paul Visser gaan volgen. Hoewel ik moeite had om tijd vrij te maken, brachten de bijbelklassen rust en nieuwe inzichten. Ik merkte dat ‘moeite hebben om tijd vrij te maken’ steeds meer verschoof naar ‘tijd maken’. Zo ontdekte ik de toegevoegde waarde van geloof en kreeg het geloof een steeds structurelere plaats in mijn leven. Een plaats die nu niet meer weg te denken is.

    Anne
    Deed mee aan een bijbelklas

Nieuws, vlogs, blogs en preken

Bij het graf van Jan Koopmans

Vandaag ging ik op zijn vijfenzeventigste sterfdag naar het graf van dominee Jan Koopmans.

Enkele overwegingen in het licht van het corona-virus

Overwegingen van ds. Johan Visser en ds. Paul Visser in het licht van het corona virus.

Corona maatregelen

Wij krijgen op dit moment veel vragen omtrent het coronavirus en over de maatregelen die wij in...

Gezichten van de kerk

Gemeente predikant
Pionier predikant