Huis voor de ziel

De Noorderkerk is een huis van God in het hart van de Jordaan waar mensen samen zoeken en leren om te geloven en te leven. 

Diensten Noorderkerk

Zondag 19 maart
10.00 uur ds. D. Wolters, liturgie
12.30 uur
lunchdienst, menukaart
18.30 uur
, ds. J.H. Visser, liturgie

U bent uiteraard ook welkom voor de zondagse diensten in de Noorderkerk, maar kunt de ochtend- en avonddiensten ook volgen via de viewer hierboven, of deze (live of later) bekijken via www.kerkdienstgemist.nl

Vanaf enkele minuten voor aanvang kunt u via bovenstaande viewer de dienst volgen.

De Noorderkerk

De Noorderkerk, midden in de Jordaan en aan de rand van de grachtengordel, is onderdeel van de Protestantse Kerk van Amsterdam. Wij houden niet van etiketten, maar om te laten weten wie we zijn, noemen wij ons graag ‘open – orthodox’. Dat betekent dat wij, geworteld in Gods liefde en levend bij Zijn goede woorden, met open ogen en oren in de wereld staan en graag ieder met een open hart onthalen.

400 jaar Noorder

15 en 16 april 2023 vieren we 400 jaar Noorderkerk. Zaterdag 15 april is overdag vrije inloop, voor het speciale avondconcert zijn kaarten verkrijgbaar via Noorderkerkconcerten. Zondag 16 april is er na een speciale morgendienst een gemeentereünie: aanmelden voor oud leden via het aanmeldingsformulier.

En we hebben Noorderbier te koop! 6 flesjes in een doos, alvast te bestellen.

Tot ziens op zaterdag of zondag!

Preekrooster aankomende weken

12 maart, 10.00 uur ds. J.H. Visser, 18.30 uur ds. a. de Fijter
19 maart, 10 uur ds. D. Wolters, 18.30 uur ds. J.H. Visser
26 maart, 10 uur ds. J.H. Visser, 18.30 uur ds. E.K. Foppen
2 april, 10 uur ds. J.H. Visser, 18.30 uur ds. D. Wolters – Avondmaal
3 april, 19.30 uur Vesperviering Peter Hansum
4 april, 19.30 uur Vesperviering Rozelinde Hoogendijk
5 april, 19.30 uur Vesperviering Caspar de Gelder
6 april, 19.30 uur Vesperviering en Avondmaal ds. JH. Visser
7 april, 19.30 uur Goedevrijdagdienst ds. D. Wolters 
8 april, 19.30 uur Vesperviering Judit Pusztai-van Zaane

Zie Preekrooster 2023 Noorderkerk Amsterdam voor het volledige preekoverzicht van 2023.

Warme plekken in de stad

In de komende koude maanden worden vanuit het Leger des Heils, de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) en de Protestantse Diaconie Amsterdam overdag warme plekken aangeboden aan mensen die noodgedwongen de kachel moeten uitlaten vanwege de hoge energiekosten. Inmiddels zijn twintig kerken en diaconale opbouwcentra aangehaakt. Ook de Noorder heeft dagelijks een warme kamer beschikbaar, waar je binnen kunt lopen voor koffie en ontmoeting.
Je bent welkom op:

maandag, 10.30-12.30 uur bij de Open Kerk, Noordermarkt 44
dinsdag, 10.30-16.30 uur in de Noorderhuiskamer, Noordermarkt 46
woensdag, 10.30-12.30 uur in de Noorderhuiskamer, Noordermarkt 46
donderdag, 10.30-12.30 uur in de Noorderhuiskamer, Noordermarkt 46
vrijdag, 10.30-16.30 uur in de Noorderhuiskamer, Noordermarkt 46
zaterdag, 10.30-12.30 uur bij de Open Kerk, Noordermarkt 44

Vincent van Gogh
in een brief aan zijn broer Theo, 9 juli 1877

‘Dan ga ik veel naar de kerk, er zijn mooie oude kerken hier en uitmuntende predikers, Oom Stricker hoor ik dikwijls en wat Hij zegt is zeer goed en Hij spreekt met veel warmte en gevoel. Ds Laurillard hoorde ik driemaal, die zou U ook bevallen, want Hij schildert als het ware, en zijn werk is te gelijk hooge en edele kunst, Hij heeft het gevoel van een kunstenaar in den waren zin van het woord.’

Op 10 juni 1877 hoorde Vincent van Gogh in de Noorderkerk een preek van Ds. Eliza Laurillard (1830-1908) over de gelijkenis van de zaaier die veel indruk op hem maakte. 

Wat anderen zeggen

Rust en nieuwe inzichten

  • Uit pure nieuwsgierigheid ben ik een bijbelklas bij de Noorderkerk gaan volgen. Hoewel ik moeite had om tijd vrij te maken, brachten de bijbelklassen rust en nieuwe inzichten. Ik merkte dat ‘moeite hebben om tijd vrij te maken’ steeds meer verschoof naar ‘tijd maken’. Zo ontdekte ik de toegevoegde waarde van geloof en kreeg het geloof een steeds structurelere plaats in mijn leven. Een plaats die nu niet meer weg te denken is.

    Anne
    Deed mee aan een bijbelklas

Nieuws, vlogs, blogs en preken

Littekens

Ds. Dick, pionier in de Jordaan, blog 18

Monoloog van een gebedenboek

Ds. Dick, pionier in de Jordaan, blog 17

Een ander verhaal

Ds. Dick, pionier in de Jordaan, blog 16

Gezichten van de kerk

Pionier predikant
Gemeente predikant