Huis voor de ziel

De Noorderkerk is een huis van God in het hart van de Jordaan waar mensen samen zoeken en leren om te geloven en te leven. 

Diensten Noorderkerk

Zondag 4 december 
10.00 uur, ds. D. Wolters – doopdienst, liturgie
18.30 uur, ds. J.H. Visser, liturgie

U bent welkom in de Noorderkerk, maar kunt ook alle diensten volgen via de viewer hierboven, of deze (live of later) bekijken via www.kerkdienstgemist.nl

Vanaf enkele minuten voor aanvang kunt u via bovenstaande viewer de dienst volgen.

De Noorderkerk

De Noorderkerk, midden in de Jordaan en aan de rand van de grachtengordel, is onderdeel van de Protestantse Kerk van Amsterdam. Wij houden niet van etiketten, maar om te laten weten wie we zijn, noemen wij ons graag ‘open – orthodox’. Dat betekent dat wij, geworteld in Gods liefde en levend bij Zijn goede woorden, met open ogen en oren in de wereld staan en graag ieder met een open hart onthalen.

Visser en Visser praten over Job

Een boek over lijden, twijfelen en geloven vanuit de Noorderkerk. Een serie diensten over het bijbelboek Job door dominees Johan en Paul Visser is nu verwerkt in een boek overdenkingen over geloven als je geconfronteerd wordt met lijden en met God die je niet kan volgen. Kijk in dit filmpje waarom je dit boek zou moeten lezen. Je kan het (luister)boek aanschaffen bij Kok Boekencentrum. En als je de onderliggende preken nog eens wilt horen, luister dan de podcasts.

1623 – 2023, 4 eeuwen Noorderkerk

Op 16 april 1623 werd de eerste dienst gehouden in de Noorderkerk, toen op Eerste Paasdag. Op zondag 16 april 2023 gedenken en vieren we dat. Al 400 jaar geloven in de Noorderkerk. Houd de website in de gaten voor activiteiten en acties rondom dit eeuwfeest. En reserveer 15 & 16 april 2023 alvast in uw agenda.

Preekrooster aankomende weken

27 november, 10.00 uur ds. J.H. Visser, 18.30 uur ds. T.C. Verhoef
4 december, 10.00 uur ds. D. Wolters, 18.30 uur ds. J.H. Visser
11 december, 10.00 uur ds. J.H. Visser, 18.30 uur ds. H. Markus
18 december, 10.00 uur ds. J.H. Visser, 18.30 uur ds. D. Wolters
24 december, 20.00 en 22.00 uur kerstavonddienst met ds. D. Wolters
25 december, 10.00 uur ds. J.H. Visser, 18.30 uur ds. C. Blenk
31 december, 18.30 uur oudjaarsdienst ds. J.H. Visser
Zie Preekrooster 2022 Noorderkerk Amsterdam voor het volledige preekoverzicht van 2022.

Warme plekken in de stad

In de komende koude maanden worden vanuit het Leger des Heils, de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) en de Protestantse Diaconie Amsterdam overdag warme plekken aangeboden aan mensen die noodgedwongen de kachel moeten uitlaten vanwege de hoge energiekosten. Inmiddels zijn twintig kerken en diaconale opbouwcentra aangehaakt. Ook de Noorder heeft dagelijks een warme kamer beschikbaar, waar je binnen kunt lopen voor koffie en ontmoeting.
Je bent welkom op:

maandag, 10.30-12.30 uur bij de Open Kerk, Noordermarkt 44
dinsdag, 10.30-16.30 uur in de Noorderhuiskamer, Noordermarkt 46
woensdag, 10.30-12.30 uur in de Noorderhuiskamer, Noordermarkt 46
donderdag, 10.30-12.30 uur in de Noorderhuiskamer, Noordermarkt 46
vrijdag, 10.30-16.30 uur in de Noorderhuiskamer, Noordermarkt 46
zaterdag, 10.30-12.30 uur bij de Open Kerk, Noordermarkt 44

Vincent van Gogh
in een brief aan zijn broer Theo, 9 juli 1877

‘Dan ga ik veel naar de kerk, er zijn mooie oude kerken hier en uitmuntende predikers, Oom Stricker hoor ik dikwijls en wat Hij zegt is zeer goed en Hij spreekt met veel warmte en gevoel. Ds Laurillard hoorde ik driemaal, die zou U ook bevallen, want Hij schildert als het ware, en zijn werk is te gelijk hooge en edele kunst, Hij heeft het gevoel van een kunstenaar in den waren zin van het woord.’

Op 10 juni 1877 hoorde Vincent van Gogh in de Noorderkerk een preek van Ds. Eliza Laurillard (1830-1908) over de gelijkenis van de zaaier die veel indruk op hem maakte. 

Wat anderen zeggen

Rust en nieuwe inzichten

  • Uit pure nieuwsgierigheid ben ik een bijbelklas bij de Noorderkerk gaan volgen. Hoewel ik moeite had om tijd vrij te maken, brachten de bijbelklassen rust en nieuwe inzichten. Ik merkte dat ‘moeite hebben om tijd vrij te maken’ steeds meer verschoof naar ‘tijd maken’. Zo ontdekte ik de toegevoegde waarde van geloof en kreeg het geloof een steeds structurelere plaats in mijn leven. Een plaats die nu niet meer weg te denken is.

    Anne
    Deed mee aan een bijbelklas

Nieuws, vlogs, blogs en preken

Een ander verhaal

Ds. Dick, pionier in de Jordaan, blog 16

Jezus blijft maar bruiloftsgast

Een hoos aan huwelijken in 2022…

7 Hoofdzonden

Welke zijn de Zeven Hoofdzonden en wat kunnen we er van leren? 7 preken geven inzicht.

Het spel of de knikkers

Ds. Dick, pionier in de Jordaan, blog 15

Gezichten van de kerk

Pionier predikant
Gemeente predikant