Dick Wolters

Pionier-predikant

In 1980 ben ik geboren in Putten, maar al gauw maakte ons gezin een wereldreis. Van mijn derde tot mijn veertiende heb ik in Lima (Perú) gewoond, waar mijn ouders voor de GZB werkten. Bij terugkeer in Nederland heb ik leren waarderen hoe mensen in totaal verschillende situaties God zoeken, zijn stem horen en leven met en vanuit Hem. Hoe verschillend mensen ook zijn, wanneer we elkaar ontmoeten vanuit Christus, ontstaat er een nieuwe gemeenschap. De overgangservaring van Lima naar Nederland heeft er ook toe geleid dat ik theologie ben gaan studeren en predikant ben geworden. Allereerst in Uitwijk en nu alweer zo’n 9 jaar in Vollenhove. Naast het predikantschap, ben ik als Trajectbegeleider werkzaam bij IZB Focus. We begeleiden diverse gemeenten bij een tweejarig gemeente-breed bezinningstraject rondom missionair gemeentezijn.
Tijdens mijn theologiestudie ben ik getrouwd met Janneke. Ze heeft logopedie gestudeerd en ook als logopediste gewerkt in de periode dat ik studeerde en predikant was in Uitwijk. Toen we naar Vollenhove verhuisden, heeft ze zich laten omscholen en is nu werkzaam als uitvaartverzorgster. Samen mochten we drie geweldige zonen ontvangen. Jonathan, de oudste, is begonnen aan het eerste jaar HBO Chemie in Deventer. Jelle zit in de derde en Ruben in groep 7. Wat de vier mannen in ons gezin samenbindt is de Survivalrunsport, een combinatie van hardlopen en hindernissen, waarbij er veel gebruik wordt gemaakt van natuurlijke elementen (balken, touwen, sloten, etc.).
Het werk als pionier-predikant zie ik met verlangen tegemoet. Benieuwd naar alle ontmoetingen, naar nieuwe kansen en mogelijkheden, maar vooral naar wat God door zijn Geest doet en hoe Hij mensen aan Hem en aan elkaar verbindt! Daarnaast vinden we het als gezin ook best een uitdaging om onze plek in Amsterdam te vinden en hopen we dat de Noorder een thuis zal worden.

Contact Info

Mobiel : 06-51456568
Email : dick.wolters@noorderkerk.nl