Dick Wolters

Pionier-predikant

In 1980 ben ik geboren in Putten, maar al gauw maakte ons gezin een wereldreis. Van mijn derde tot mijn veertiende heb ik in Lima (Perú) gewoond, waar mijn ouders voor de GZB werkten. Bij terugkeer in Nederland heb ik leren waarderen hoe mensen in totaal verschillende situaties God zoeken, zijn stem horen en leven met en vanuit Hem. Hoe verschillend mensen ook zijn, wanneer we elkaar ontmoeten vanuit Christus, ontstaat er een nieuwe gemeenschap. De overgangservaring van Lima naar Nederland heeft er ook toe geleid dat ik theologie ben gaan studeren en predikant ben geworden. Allereerst in Uitwijk en daarna zo’n 9 jaar in Vollenhove. Naast het predikantschap, ben ik sinds 2019 als Trajectbegeleider werkzaam bij IZB Focus. We begeleiden diverse gemeenten bij een gemeente-breed bezinningstraject rondom missionair gemeentezijn. In 2021 kwam de Noorder op mijn pad. Voor mij kwamen de diverse lijnen van mijn leven samen: de dynamiek van Lima, de liefde voor Christus, het verlangen om God in diversiteit te ontmoeten, de drive om missionair te leven. Als buurt-dominee in de Jordaan voel ik me als een vis in het water!

Tijdens mijn theologiestudie ben ik getrouwd met Janneke. Ze heeft logopedie gestudeerd en ook als logopediste gewerkt in de periode dat ik studeerde en predikant was in Uitwijk. Toen we naar Vollenhove verhuisden, heeft ze zich laten omscholen en was werkzaam als uitvaartverzorgster. In Amsterdam heeft ze werk gevonden op het kerkelijk bureau van de PKA. Samen mochten we drie geweldige zonen ontvangen. Jonathan, de oudste, studeert HBO Chemische Technologie in Enschede. Jelle en Ruben zitten in Amsterdam op school. Wat de vier mannen in ons gezin samenbindt is de Survivalrunsport, een combinatie van hardlopen en hindernissen, waarbij er veel gebruik wordt gemaakt van natuurlijke elementen (balken, touwen, sloten, etc.).

De komst naar Amsterdam heeft me geloviger gemaakt. Dat klinkt misschien gek, maar dat is echt zo op, in ieder geval, drie fronten. Allereerst ben ik afhankelijker van God geworden. Ik ontdek steeds meer de kracht van het gebed, als een voortdurend jezelf beschikbaar stellen aan God in het besef dat Amsterdam zijn stad is. In de tweede plaats ben ik verwonderd over wat God doet. Meer dan eens ontmoet ik mensen, die iets delen van God in hun leven. Een vrouw die de Alpha-cursus deed, zei bijvoorbeeld: ‘Nu pas kan ik woorden geven aan een ervaring van 17 jaar geleden. Ik wist niet wat het was, maar nu weet ik het. Het was Jezus!’ En dat zorgt er, in de derde plaats voor, dat ik meer ontspannen in mijn werk kan staan. Ik hoef mensen niet te bekeren. Als dat al moet, dan doet God dat wel. Ik mag simpelweg aanhaken op de weg die God met mensen gaar, één etappe meelopen, soms alleen maar luisteren, soms troosten of bemoedigen, soms uitdagen om nieuwe wegen te gaan en soms ons samen verwonderen over deze God. Ik ben gezegend dat ik dit werk mag doen!

Contact Info

Mobiel : 06-51456568
Email : dick.wolters@noorderkerk.nl