De Noorderkerk

Een huis voor de ziel

De gemeente

Een kerk is meer dan een gebouw of de activiteiten en kerkdiensten. Een kerk is een gemeenschap van mensen die geloven in Jezus Christus en dat geloof samen beleven en handen en voeten geven in hun leven en omgeving. De gemeente van de Noorderkerk bestaat uit een diverse groep mensen: jong en oud, hun leven lang bij de kerk, nog maar pas gelovig of nog zoekend, woonachtig in de Jordaan en daarbuiten, actief betrokken bij de kerk of alleen bij een enkele activiteit. Je bent van harte welkom om mee te doen. We hopen dat je zult ervaren dat de Noorderkerk een huis is waar je met je vragen en je verhaal terecht kunt, waar je de liefde en wijsheid van God kunt ontdekken en proeven en waar je deel kunt zijn van een gemeenschap die samen liefde en wijsheid van God met woorden en daden in de praktijk proberen te brengen.

Een monument in de Jordaan

Het gebouw

De Noorderkerk is gebouwd tussen 1620 en 1623 tijdens de grote stadsuitbreiding in de zeventiende eeuw, naar het ontwerp van Hendrick de Keyser. De Noorderkerk is één van de eerste kerken die na de Reformatie in Nederland is gebouwd. Het protestantse geloof is zichtbaar in de vorm van het gebouw: een Grieks kruis met de kansel als centrale plek, waar de Bijbel ligt die iedere zondag wordt gelezen en uitgelegd. De grote ramen met gewoon glas maken de kerk tot een licht en open gebouw. In 1849 bouwden de Amsterdamse orgelbouwers Knipscheer een orgel rond de zuil tegenover de kansel. Het kerkgebouw is een rijksmonument dat aan het einde van de twintigste eeuw grondig is gerestaureerd.

Het Knipscheerorgel

Een orgel in de Noorderkerk heeft lang op zich laten wachten. Pas in 1844 werd de vraag naar een orgel sterker en in 1847 werd begonnen met het inzamelen van geld voor de aanschaf van het instrument. De architect P.J. Hamer koos de plaats voor het orgel: Rond de vieringspijler tegenover de kansel, daarmee het meest rechtdoende aan de architectuur van de kerk.

De Amsterdamse orgelbouwer Hermanus Knipscheer II bouwde het orgel, geassisteerd door zijn zoon Hermanus Knipscheer III. Timmerman G. Nijhoff was de ontwerper van de orgelkas. Op 18 maart 1848 werd het contract volgens het bestek getekend en reeds op 16 september 1849 werd het officieel opgeleverd en in gebruik genomen in een feestelijke dienst waarin gepredikt werd over Psalm 136 door ds. D.H. Wildschut, terwijl de blinde organist van de Oude Kerk, Jan Hendrick Christoffel te Broecke als eerste het orgel bespeelde.

De orgelmakers Knipscheer hadden al heel lang orgels gebouwd in Noord- en Zuid Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. Het orgel in de Noorderkerk is het grootste dat door hen is gebouwd. Dat het rondom een pilaar is gebouwd is wel een bijzonderheid te noemen.

In 1877-1878 voerde de firma Flaes & Brünjes ingrijpende reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit. Na aanhoudende klachten over de mechaniek van het orgel werd het instrument in 1906 gepneumatiseerd door de Amsterdamse orgelbouwer D.G. Steenkuyl.

Na kleinere reparatiewerkaamheden in 1951 (door fa. De Koff) en 1978 (Flentrop) werd het orgel in 2005 door de Zaanse orgelbouwfirma Flentrop geheel gerestaureerd en gereconstrueerd  Op 16 september 2005 is het Knipscheer-orgel weer in gebruik genomen.

Arthur Koopman (1961) is al vanaf 1989 de hoofdorganist van de Noorderkerk. Er zijn ook een tweetal CD’s van het orgel verschenen.

Vissers in de Jordaan

Predikanten

Pionier predikant
Gemeente predikant