Catechisatie

Op catechisatie leer je samen over God, de Bijbel en wat geloven betekent voor het leven. We duiken in de Bijbel, met allerlei werkvormen komen onderwerpen tot leven en in de werkgroepjes is er alle ruimte om je vragen te stellen en de diepte in te gaan.

Catechisatie Basics

Voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar die meer willen weten en leren over God, geloven en de Bijbel is er Catechisatie Basics. Dit seizoen gebruiken we de methode Leer & Leef met onderwerpen als ‘God is er!’, ‘De doop’, ‘Geloof leren’, ‘Neem jezelf mee naar de kerk’, ‘Niet stelen, maar delen.’

Plaats: Noorderkerk – Koopmanskamer, Noordermarkt 47 Amsterdam
Tijd: 19.00 uur – 20.30 uur
Data: 19 september 2023, 3 oktober, 17 oktober, 14 november, 28 november, 9 januari 2024, 23 januari, 6 februari, 27 februari, 19 maart, 9 april
Contact: ds. Johan Visser  06-48919362 / johan.visser@noorderkerk.nl

Catechisatie Next

Op Catechisatie Next voor jongeren van 15 jaar en ouder. zoeken we de diepte op. We gaan open en eerlijk in gesprek over lastige vragen, over hoe je gelooft in de praktijk en duiken de Bijbel in.

Plaats: Noorderkerk 
Tijd: Dinsdag, 19.00 – 20.30 uur. 
Data: 26 september 2023, 10 oktober, 7 november, 21 november, 12 december, 16 januari 2024, 30 januari, 13 februari, 5 maart, 2 april en 16 april
Informatie: ds. Johan Visser  06-48919362 / johan.visser@noorderkerk.nl

Catechisatie 18+

Dit jaar start voor het eerst de voortgezette catechese. Dit betekent dat we met jongeren tussen de 18 en 21 jaar een programma volgen om het geloof concreet handen en voeten te geven. We gaan dit jaar nadenken over Jezus belijden, maar ook Jezus volgen. De bedoeling is dat we halverwege oktober van start gaan, en om de 3 weken samen komen. 

Plaats: Noorderkerk 
Tijd: Zondag, 18.30 – 29.30 uur. 
Data: in onderling overleg te bepalen
Informatie: Caspar de Gelder, jeugd@noorderkerk.org of een appje 06-11963732.