Drie weken van rust en gebed

‘Nu even niets’, heeft u dat gevoel ook wel eens? Even geen afspraken, maar tijd om tot rust te komen. Om tot jezelf en tot God te komen. Daarom hebben we drie rustweken dit jaar. Drie weken waarin we als kerk geen activiteiten hebben, geen vergaderingen, geen afspraken. Met midden in de week een gezamenlijk gebedsmoment, om samen tot Hem te komen. 

Week 44, van 30 oktober tot 4 november 2023, met op 1 november samen Dankdag vieren.
Week 11, van 11 – 16 maart 2024, met op 13 maart samen Biddag vieren
Week 20, 9 mei (Hemelvaart) tot 18 mei (dag voor Pinksteren), met op 15 mei een gebedsavond. 

Doe met ons mee en houd je agenda schoon die weken.