400 jaar Noorderkerk

1623, ten tijde van de VOC, toen Rembrandt nog schilderde en Amsterdam al 130.000 inwoners had, werd de Noorderkerk in gebruik genomen. Op 16 april van dat jaar is de eerste dienst gehouden. Of, zoals het op de plaquette op de marktuitgang staat: “Tot oefeninge van de Christelycke Religie, is dese Noorder-kerck chesticht: Año M.DC.XX den XV Juny den eersten steen gheleydt; Año M.DC.XXIII volmaeckt: ende op paeschdach de eerste predicatie ghedaen.”

De Noorderkerk staat dit jaar alweer 400 jaar in onze buurt. Veel is in de afgelopen eeuwen veranderd, maar één ding is altijd hetzelfde gebleven: de Noorderkerk is en blijft een kerk voor zijn buurt, de Jordaan. Het 400 jaar bestaan wil de Noorderkerkgemeente gedenken met zowél haar kerkgangers, als de bewoners uit de buurt. Zaterdag 15 april zal dit uitbundig gevierd worden met verschillende festiviteiten die in en om de kerk plaatsvinden. Er zijn verschillende activiteiten voor kinderen, er is een orgelconcert, een Jordanese proeverij en rondleidingen door de prachtige kerk. Eind van de middag is er een (voor ieder vrij toegankelijk) optreden van het beroemde Amsterdamse Zwanenkoor. ’s Avonds is het Noorderkerkconcert m.m.v. Het Artistiek Collectief.

Schroom niet om overdag even binnen te lopen in de Noorderkerk zaterdag de 15e van april. Geniet van een dag vol feestelijkheden en laat u onderdompelen in de prachtige geschiedenis die de Noorderkerk met zich meedraagt.

15 – 16 april

Op 15 april 2023 overdag een open feestdag met de buurt en elkaar.
9.30 uur gaat de kerk open voor expositie en rondleiding ‘Reis door de tijd’
10.30 uur vertoning van Vincent meets Rembrandt
12.00 uur orgelconcert met Arthur en Jeroen Koopman
13.00 uur expositie en rondleiding ‘Reis door de tijd’, speciale versie voor kinderen
14.00 uur vertoning van Vincent meets Rembrandt
15.00 uur start Jordanese proeverij met lekkernij uit de buurt
15.15, 16.15 en 17.00 uur het Zwanenkoor met Jordaanse en oud Amsterdamse liederen. 
Of ga op de Jordaanwandeling. En we staan op de markt, buiten! Om 18.00 uur ronden we af.

s Avonds start om 20.00 uur een feestelijk klassiek avondconcert met het Artistiek Collectief. Voor het avondconcert zijn kaarten ad € 20 te krijgen op de website van St. Noorderkerkconcerten

Op 16 april 2023 om 10.00 uur een speciale dienst waarin we dit gedenken. Speciaal voor die dienst zijn ook alle oud gemeenteleden van harte welkom! Aansluitend hebben we een reünie van oud-gemeenteleden van vroeger en nu. Wil jij ook op de reünie komen, meld je dan aan via dit aanmeldformulier, dan rekenen we op je. 

Samen geloven we in de Jordaan, al 400 jaar.

En wat doen we nog meer?

Er komt een podcastserie met de vier Jordaanpreken, gesprekken met predikanten en gemeenteleden en, als het lukt, ook muziek van 15 april met het orgelconcert, het Zwanenkoor en het Artistiek Collectief. 

Er is een Rondwandeling door de Jordaan.

En er is Noorderbier te koop! Speciaal voor ons gebrouwen bier, in een mooie doos te koop per zes.