Tien woorden van leven

Een serie verdiepingsdiensten over de tien geboden.

Hoe zullen we leven? Wat is goed leven? De tien geboden geven richting aan een goed leven op aarde met God en met elkaar, zowel persoonlijk als gezamenlijk. Die oeroude tien leefregels wijzen ook vandaag een weg die we in gehoorzaamheid, vertrouwen en vrijheid kunnen gaan.

In deze serie verdiepingsdiensten staan we één voor één stil bij de betekenis van de tien geboden, binnen het grote verhaal van de Bijbel en verbonden met de inhoud en vervulling die Jezus Christus aan de geboden heeft gegeven. We maken gebruik van de uitleg van het oude protestantse leerboek de Heidelbergse Catechismus en zoeken naar wat deze tien levenswoorden ons te zeggen hebben in onze tijd met alle ontwikkelingen en vragen. Daarbij luisteren we naar verhalen uit de praktijk en voeren we verdiepende gesprekken in en rond deze verdiepingsdiensten in verschillende podcasts die worden gemaakt.

– Zondagavond 18.30 uur
22 augustus, 29 augustus, 5 september, 19 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 14 november, 28 november en 19 december. 

– Noorderkerk – Noordermarkt 48 Amsterdam

De diensten zijn ook online te volgen via noorderkerk.nl of op een later tijdstip via kerkdienstgemist.nl of de podcast-serie die beschikbaar komt.