Tien woorden van leven

Een serie verdiepingsdiensten over de tien geboden.

Beluister hieronder de prekenserie, of ga naar iTunes of Spitify voor de Noorderkerk-stream.

Het 1e gebod, opgenomen op 22 augustus 2021, ds. J. Visser

Het 2e gebod, opgenomen 29 augustus 2021, ds. D. Wolters

Het 3e gebod, opgenomen 5 september 2021, ds. J. Visser

Het 4e gebod, opgenomen 19 september 2021, ds. J. Visser

Het 5e gebod, opgenomen 26 september 2021, ds. D. Wolters

Het 6e gebod, opgenomen 10 oktober 2021, ds. J. Visser

Het 7e gebod, opgenomen 24 oktober 2021, ds. D. Wolters

Het 8e gebod, opgenomen 14 november 2021, ds. J. Visser

Het 9e gebod, opgenomen 28 november 2021, ds. J. Visser

Het 10e gebod, opgenomen op 19 decemver 2021 met ds. Johan Visser

De eerste nabespreking tussen ds. Johan Visser en ds. Dick Wolters over de theologisch achtergronden van de 10 geboden

Hoe zullen we leven? Wat is goed leven? De tien geboden geven richting aan een goed leven op aarde met God en met elkaar, zowel persoonlijk als gezamenlijk. Die oeroude tien leefregels wijzen ook vandaag een weg die we in gehoorzaamheid, vertrouwen en vrijheid kunnen gaan.

In deze serie verdiepingsdiensten staan we één voor één stil bij de betekenis van de tien geboden, binnen het grote verhaal van de Bijbel en verbonden met de inhoud en vervulling die Jezus Christus aan de geboden heeft gegeven. We maken gebruik van de uitleg van het oude protestantse leerboek de Heidelbergse Catechismus en zoeken naar wat deze tien levenswoorden ons te zeggen hebben in onze tijd met alle ontwikkelingen en vragen. Daarbij luisteren we naar verhalen uit de praktijk en voeren we verdiepende gesprekken in en rond deze verdiepingsdiensten in verschillende podcasts die worden gemaakt.

– Zondagavond 18.30 uur
22 augustus, 29 augustus, 5 september, 19 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 14 november, 28 november en 19 december. 

– Noorderkerk – Noordermarkt 48 Amsterdam

De diensten zijn ook online te volgen via noorderkerk.nl of op een later tijdstip via kerkdienstgemist.nl of de podcast-serie die beschikbaar komt.