400 Jaar Noorderkerk – de podcasts

Gesprekken, preken en muziek i.h.k.v. het 4 eeuwen-feest

De Noorderkerk staat dit jaar alweer 400 jaar in Amsterdam. Een kerk uit de tijd dat Rembrandt nog schilderde en dat Holland nog een stadhouder kende. Veel is in de afgelopen eeuwen veranderd, maar één ding is altijd hetzelfde gebleven: de Noorderkerk is en blijft een kerk voor zijn buurt, de Jordaan. In deze podcast gaan we in gesprek met stadspredikanten en gemeenteleden. En we luisteren naar vier jordaanpreken, waarin dominee Johan Visser en Dick Wolters ingaan op de relatie tussen de Jordaan als wijk en de rivier uit de Bijbel.

In het jaar dat we 400 jaar Noorderkerk in de Amsterdamse Jordaan vieren, zoeken we naar wat de bijbelse rivier de Jordaan en de Amsterdamse stadswijk met dezelfde naam elkaar te zeggen hebben. We kijken naar de eeuwenoude verhalen die zich afspelen bij de Jordaan rivier en vragen ons af wat dat te maken heeft met de levens van mensen in de wijk Jordaan vroeger en nu? We gaan in gesprek met stadspredikanten, met ons oude-predikanten Blenk en Paul Visser en we vragen oudere gemeenteleden naar het hoe het was eind vorige eeuw in de Noorderkerk.

1e Jordaanpreek, Het beloofde land voor vluchtelingen, ds. Dick Wolters, 29 januari 2023

De Noorderpredikanten, in gesprek met ds. Blenk, dr. P. Visser en ds. J.H. Visser, 1 september 2022

2e Jordaanpreek, Plek van strijd en oproer, ds. Johan Visser, 19 februari 2023

4 Stadspredikanten in gesprek, met ds. Israël, ds. De Jong. ds. Wolters en ds. Vreugdenhil, 9 november 2022

3e Jordaanpreek, Plaats waar wonden worden geheeld, ds. Dick Wolters, 26 februari 2023

4e Jordaanpreek, De Jordaan als plek van God, ds. Johan Visser, 19 maart 2023

Dankdienst 16 april 2023

Drie Concerten, enkele liederen van de drie concerten van 15 april 2023

Previous PostNext Post

Related Posts

Leave a Reply