Bouw van de kerk

Bouw van de kerk

De Noorderkerk is in de 17e eeuw als protestantse kerk gebouwd. Hierbij is gekozen voor een zeer symmetrische bouw in de vorm van een Grieks kruis, dat is een kruis met gelijke armen. Het tongewelf wordt gesteund door de vier “vieringspijlers”. Door de preekstoel aan één van deze pilaren vast te maken, werd recht gedaan aan het protestants ideaal om het gepredikte Woord centraal te laten staan.

De kerk is sober van opzet. Het protestantse idee was hierbij dat de toehoorder dan niet afgeleid zou worden. Toch zijn er wel degelijk een aantal versieringen zichtbaar. Daarvoor is onder andere het bentheimerzandsteen gebruikt. Vooral rond de ingangen zijn versieringen aangebracht in combinatie met muurborden.

Related Posts

Leave a Reply