Job prekenserie

Ieder mens krijgt te maken met lijden, in het klein en in het groot. De pijn en het raadsel van ons lijden roept altijd weer vragen op. Waarom is er lijden? Wat is de zin van leed dat mij treft? Wat heeft God daarmee te maken? In het bijbelboek Job worden die vragen gesteld — eerlijk, rauw, ongemakkelijk en zonder iemand te sparen (ook God niet). Het is een boek dat ons wil helpen om deze vragen serieus te nemen. In een serie van twaalf kerkdiensten verdiepen we ons in het bijbelboek Job om tot een dieper inzicht in het leven en in God te komen, zodat we het lijden ook met meer vertrouwen en hoop onder ogen kunnen zien en dragen.

Podcasts

De preken kunt u hieronder beluisteren of downloaden om ze later (nog eens) te horen. Ze zijn ook te luisteren via de Noorderkerk-stream op je favoriete podcastplatform, via de smartphone-app, of via Spotify en Soundcloud (ook) op pc..

1. ‘De andere waarom-vraag: waarom dien je God?’, 25 augustus 2019. We lezen Job 1:1-12. Voorganger is ds. Paul Visser


2. ‘Blijven geloven als je alles verliest’, 1 september 2019. We lezen Job 1:13-2:10. Voorganger is ds. Johan Visser

Bij God kun je houvast vinden als je veel te verduren krijgt in het leven. Maar wat als je alles verliest en God geen troost biedt? Je zou niet de enige zijn die dan het vertrouwen in God verliest of het geloof in de vuilnisbak gooit. En toch is er in het geloof een kracht die je doet volhouden ook als je alles verliest en je God niet meer begrijpt. Bij Job zien we die kracht als hem alles wordt afgenomen en hij naakt op de ashoop terecht komt en hij God niet vaarwel zegt. In de verdiepingsdienst zondag kijken we nog eens wat scherper naar hoe dat werkt bij Job en dan blijkt het toch lastiger en menselijker dan je op het eerste gezicht denkt. Dat brengt Job en zijn geloof ook dichtbij.


3. ‘Troosten: hoe doe je dat (niet)?’ 22 september 2019. We lezen Job 2:11-13 & 32:1-5. Voorganger is ds. Johan Visser

Troosten is mooi, maar ook moeilijk werk. Hoe troost je elkaar, bij ernstige ziekte, na een overlijden of bij ander gemis en lijden? In het bijbelverhaal van Job verschijnen drie vrienden die hem in zijn ellende komen troosten. Ze brengen troost door hun meeleven, maar blijken slechte troosters te zijn als ze hun mond open doen. Deze vrienden helpen ons om na te denken over hoe wij goede troosters kunnen zijn en wat je daarvoor nodig hebt.


4. ‘Heftige emoties en brandende vragen’, 29 september 2019. We lezen Job 3. Voorganger is ds. Paul Visser

Job kan niet langer zwijgen en gooit alles eruit. Hij moet, of het mag of niet. In het leed dat hem getroffen heeft, zegt hij daarmee: ‘God, U komt hier niet zomaar mee weg!’ Geloofstaal is het op het scherpst van de snede. Hopelijk ben je erbij en verheldert het je eigen omgaan met God of helpt het om anderen soms wat beter nabij te komen.


5. ‘Het klopt niet: is er een verklaring voor het lijden’, 6 oktober 2019. We lezen Job 8:1-10; 11:13-20; 13:1-9. Voorganger is ds. Johan Visser

Lijden kan je uit balans brengen en je zekerheden en overtuigingen flink door elkaar schudden. Opeens klopt het niet meer. Je geloof en je overtuigingen over God blijken niet overeen te komen met wat je meemaakt. Wat moet je dan doen? Proberen alles weer kloppend te krijgen? Of de pijn en de bittere vragen die het lijden oproepen eerlijk onder ogen zien? Jobs vrienden kiezen voor het eerste, om zo God en hun geloof te sparen. Job wil zich echter niet neerleggen bij wat volgens hem niet klopt, hij houdt vast aan de Rechtvaardige. Kunnen we hier iets van leren?


6. ‘God houdt zich verborgen’, 20 oktober 2019. We lezen Job 6:1-13 en 13:13-28. Voorganger is ds. Johan Visser

God laat op verschillende manieren van zich horen — in de Bijbel, via mensen, de natuur en in gebeurtenissen in het leven. Tegelijk kan Hij zich ook verbergen, dat je niks van God merkt of in je leven geconfronteerd wordt met dingen die alles wat je van God gelooft en denkt tegenspreken. Juist in het lijden kun je de ervaring van Gods verborgenheid opdoen. Zo horen we Job worstelen met God van wie hij in zijn lijden niets merkt dan vijandschap en hardheid. In deze verdiepingsdienst staan we aandachtig stil bij Jobs en onze ervaring van de verborgenheid van God.


7. ‘Hard tegen hard… of hart tegen hart?’ 27 oktober 2019. We lezen Job 15:1-16; 16. Voorganger is ds. Paul Visser

Er start een tweede gespreksronde tussen Job en zijn vrienden. Ze hebben elkaar in die eerste niet echt gevonden. Er is wel irritatie ontstaan. Het gaat nu hard tegen hard. Toch, als je beter luistert, hoor je juist daarin hun beider hart! Al pratend tot zijn vrienden krijgt Job het ook opnieuw te kwaad met God. Maar apart genoeg breekt hij juist zo door tot het hart van God… en krijgt hoop!


8. ‘Job praat tegen de verdrukking in!’ 10 november 2019. We lezen Job 19. Voorganger is ds. Paul Visser

Uitgerekend op het moment dat de moedeloosheid toeslaat herinnert Job zich een belofte over God! Het geeft onverwachte zekerheid en ongedachte hoop! Job slaat daardoor plots een heel andere toon aan dan daarvoor. Krijgt moed tegen de verdrukking in. Al luisterend kan het de toon gaan zetten in ons leven…


9. ‘Laat God zelf maar antwoorden’, 24 november 2019. We lezen Job 31:35-40, 35:1-16. Voorganger is ds. Johan Visser

Je kunt soms moe worden van alle gepraat over God, de zin van het leven en de grote vragen — zeker als dat over pijnlijke en bittere dingen in je leven gaat. Mensen komen er niet uit, spreken elkaar tegen, jijzelf krijgt het ook niet helder en het eindigt ermee dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Zoiets gebeurt ook in het bijbelboek Job. Jobs vrienden doen er uiteindelijk het zwijgen toe als ze Job niet kunnen overtuigen met hun wijsheid en theorieën. Job concludeert dat hij er ook niks van begrijpt en eindigt dan met de oproep aan God om antwoord te geven. In deze verdiepingsdienst vragen we ons af of het zinvol is om God zelf om antwoord te vragen en hoe dat dan werkt.


10. ‘Een antwoord van jewelste!’, 1 december 2019. We lezen Job 38:1-21; 40:20:28. Voorganger is ds. Paul Visser

Als Job en zijn vrienden zijn uitgepraat, neemt God het woord. Eindelijk een reactie van de hemel! Wie weet wordt het nu duidelijk waarom Job al die misère overkomen is. Het is een antwoord van jewelste, maar het legt niks uit en lost niks op. Het lijkt wel of God de lat alleen nog maar hoger legt. En toch, wonderlijk genoeg, helpt dit Job méér dan alles wat die vrienden tot dan toe te berde hadden gebracht…


11. ‘Job geeft zich gewonnen aan God’, 8 december 2019. We lezen Job 39:34-38; 40:1-6; 42:1-6. Voorganger is ds. Paul Visser

Job zou zich er aan vertild hebben, aan zijn vragen, als God zelf niet van zich had laten horen. Tijdens ‘een rondje schepping’, dat God met hem doet, wordt deze gekwelde man vragenderwijs op andere gedachten gebracht. Waardoor het harde verwijt gaandeweg plaats maakt voor hernieuwd vertrouwen. Getroost stamelt hij: ‘Nu zie ik U zoals ik U niet eerder zag!’


12. ‘Komt uiteindelijk alles goed?’, 15 december. We lezen Job 42:7-17. Voorganger is ds. Johan Visser

Het boek Job heeft een happy end: na alles te hebben verloren, komt het weer helemaal goed met Job als God hem voor het oog van zijn vrienden in ere herstelt en zijn lot ten goede keert. Als de relatie met God en zijn vrienden is hersteld, wordt Job opnieuw rijk gezegend. De grote vraag voor ons is welke hoop wij hieruit kunnen putten. Zal alles goed komen? In de afsluitende verdiepingsdienst over het bijbelboek Job gaat het over de hoop dat God alles goed zal maken.

Previous PostNext Post

Related Posts

Leave a Reply