U kunt het symposium en de dienst van 1 november terugluisteren in de podcasts hieronder. Deze zijn ook te vinden op onze stream op Spotify en iTunes.

Video van symposium

Koopmansjaar 2020

Vrijheid herdenken in tijden van Big Data

“Bijna te laat! Vrijheid herdenken in tijden van Big Data” – 29 oktober

Volk van Nederland, het is bijna te laat – maar nog niet heelemaal!’ Deze krachtige uitroep deed de Amsterdamse predikant Jan Koopmans in de herfst van 1940. In zijn illegale pamflet Bijna te laat! riep hij zijn landgenoten op in verzet te komen tegen anti-Joodse maatregelen van de Duitse bezetter.

Jan Koopmans was van 1943 tot 1945 predikant van de Noorderkerk. In 2020 is het 75 jaar geleden dat hij, kort voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, overleed als gevolg van een verdwaalde kogel. In de Noorderkerk staan we dit jaar stil bij de erfenis van deze moedige en visionaire predikant.

Op donderdag 29 oktober 2020 hielden we een herdenking over de vraag: wie redt onze vrijheid vandaag? Daarbij laten we ons inspireren door het verhaal van Koopmans: hoe zou hij deze vraag beantwoord hebben in de context van huidige technologische ontwikkelingen van big data? Hoe beoordelen we de digitale bedreiging van onze vrijheid en humaniteit en hoe kunnen we, zoals Koopmans probeerde in zijn tijd, een onzichtbare dreiging zichtbaar maken?

Tijdens de bijeenkomst hebben Amma Asante (politica en voorzitter Landelijke Cliëntenraad), Hanneke Gelderblom (oud-senator en actief in overleg Joden, christenen, moslims), Niels den Hertog (theoloog, gepromoveerd op Koopmans’ publieke spreken) en Lonneke van der Velden (filosoof, onderzoeker Datactive (UvA) en voorzitter Bits of Freedom) vanuit verschillende invalshoeken op het thema gereflecteerd, gevolgd door discussie en gesprek.

De avond werd afgesloten met het door cabaretier Freek de Jonge geschreven lied ‘Jan Koopmans’ over de held die deze dominee in zijn ogen was.

U kunt de avond terugzien via deze link. Binnenkort is de avond bewerkt tot een korte podcast serie te downloaden via onze website, of te horen via Spotify en iTunes.

Meer over ds. Koopmans

  • Koopmansdienst in de Noorderkerk – 1 november

Koopmans was tijdens de oorlog verbonden aan de Noorderkerkgemeente. Daarom herdenken we hem niet alleen met en voor de stad, maar organiseren we ook een aantal activiteiten voor de gemeente. Zo gaan we op de kringen (in 2021) preken van Koopmans over psalm 119 lezen en besteden we op zondag 1 november bijzondere aandacht aan deze ‘protestantse heilige’. Dr. Niels den Hertog zal de dienst leiden en ook in de kinderkerk zal aandacht aan Koopmans’ leven en werk worden besteed. Aanmelding voor deze dienst, via deze link.

  • Koopmansmonument

Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden voor een bescheiden monument bij de Noorderkerk waarmee de herinnering aan Koopmans, zijn werk en zijn daden levend blijft. Hopelijk kunnen we het Koopmansjaar in 2021 afsluiten met een feestelijke onthulling van dat monument.

  • Meer lezen?

-onze predikanten schrijven de volgende blogs in het kader van het Koopmans jaar:
Vijf lessen van een verzetsdominee
Overdenking bij Jan Koopmans

-in het blad de Waarheidsvriend schreef ds. Verhoeven twee artikelen over Koopmans:
Waarheidsvriend 16 april 2020
Waarheidsvriend 23 april 2020

-Niels den Hertog promoveerde op het Het spreken van de kerk in de theologie van dr. J. Koopmans. Zijn proefschrift is digitaal beschikbaar: Den Hertog – 2018.
Eerder schreef hij over de actualiteit van Koopmans: Wapenveld 2008