Kerkbalans 2024

Geef vandaag, voor de kerk van morgen!

Op 21 januari start de actie Kerkbalans 2024 onder het thema ‘geef vandaag, voor de kerk van morgen’. Uw bijdrage is essentieel om de diensten in de Noorderkerk te kunnen houden, ook in de toekomst. Het geld dat we als leden van de Noorderkerkgemeente met elkaar opbrengen is nodig voor de pioniersactiviteiten, het jeugdwerk en de diensten op zondag, maar ook om onze predikanten te betalen. U wilt toch ook dat de Noorderkerk óók in 2024 een plek is en blijft voor verbinding, ontmoeting, rust en verdieping, een plek is om God te ontmoeten?

Komende week krijgt u de brief van de PKA, met toelichting. U betaalt uw bijdrage via MijnPKA, waar u inlogt met het wachtwoord dat op de brief staat. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op rekening NL90 RABO 03 73 74 14 72 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024 Noorderkerk’. Bij vragen of als u er niet uitkomt, kom dan met uw brief aan het eind van de morgendienst naar de balie bij de uitgang, daar helpen we u dan verder.

Kerkbalans of gift?

‘Waarom doneren aan Kerkbalans, een gift op rekening van de Noorder kan toch ook?’ Dat kan, maar is niet hetzelfde! Met uw bijdrage voor Kerkbalans bent u namelijk een ‘betalend lid’ en daarmee telt u mee in de toekenning van predikantsplaatsen. Hoe meer betalende leden, hoe meer ruimte we als Noorderkerk krijgen. En elke euro die u bijdraagt, komt rechtstreeks ten goede aan de Noorderkerk, gegarandeerd! De Noorderkerk heeft als onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam de ANBI-status. Uw gift is derhalve aftrekbaar op uw aangifte inkomstenbelasting. Mocht u uw gift voor vijf jaar als vaste  periodieke schenking willen aanmerken en mogelijke extra belastingvoordeel genieten, neem dan contact op met de scriba.