Chrch-app

De Noorderkerk is aangesloten bij Chrch-app. Hierin vindt u de liturgie voor de komende dienst en kunt u, mits geregistreerd, bijdragen middels een donatie. Voor leden van de gemeente is er ook een agenda, een ledenlijst en de digitale gemeentegids beschikbaar. In die Gemeentegids vindt u de agenda met diensten en activiteiten, alsmede informatie over de erediensten, de kringwijken en wijkouderlingen en financiën. 

U kunt de Chrch-app downloaden op uw smartphone, of op de computer gebruiken op https://chrch.app/. De Chrch-app is ooit ‘ontstaan’ in de Noorderkerk en is landelijk actief en wordt nu beheerd door de Stichting Chrch.  

Als de app heeft, zoek dan naar de Noorderkerk als kerk en klik die aan. Iedereen kan zich dan als registreren met mail en zelf te kiezen paswoord. Als u al geregistreerd bent (eerder of door de scriba) en u heeft (nog) geen wachtwoord, dan kunt u met ‘wachtwoord opnieuw instellen’-optie, een nieuw en eigen wachtwoord aanmaken. U krijgt een bestiging-code per mail die u daarbij nodig heeft, let op dat die soms in de spam terecht kan komen. 

Als u lid bent of wordt van de gemeente en u heeft zich al ingeschreven en heeft niet alle rechten, mail dan de scriba (scriba@noorderkerk.nl), die kan u toegang verlenen. Vul zo veel mogelijk eigen gegevens in op de Account-tab (bereikbaar via knop rechtsonder ‘Meer..’), bij voorkeur ook met foto. Als uw situatie wijzigt, bijvoorbeeld door verhuizing, kunt u dit hier aanpassen. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor leden en zijn privacy beschermd door Chrch.

Als u wilt bijdragen via de Chrch-app aan collectes, dan kunt u een tegoed opwaarderen op uw account. Ga dan naar de knop ‘Geven’ en de naar ‘Tegoed opwaarderen’. U kunt dan met iDeal een bedrag overmaken. Per collecte kunt u een deel van het tegoed besteden aan betreffende doelen die in de app staan vermeld. Daar staan ook andere permanente en algemene doelen vermeld (via schuif ‘alle collectes tonen’ worden die zichtbaar). Via de knop ‘betaal- en geefgeschiedenis’ kunt u een overzicht downloaden, dat u kunt gebruiken als bewijs van giften. 

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de scriba (scriba@noorderkerk.nl). 

 

Related Posts

Leave a Reply