Inspired Life – Goddelijk alledaags leven

In een nieuwe serie verdiepingsdiensten staan de predikanten Johan Visser en Paul Visser stil bij wat een ‘heilig leven’ is. Hoe werkt God in jouw dagelijks leven? Hoe is God aanwezig in mijn bezigheden? En wat vraagt het van mij om in alle gewone dingen met God te leven? Op tien zondagavonden in de periode jan-april word je in deze reeks verdiepingsdiensten geholpen en opgeroepen om van het alledaagse een eredienst te maken. Voor God, voor jezelf en voor anderen met wie je optrekt!

Hieronder kunt u de preek naluisteren. u kunt het ook downloaden of volg ons via Spotify of iTunes.

19 januari, ds. Paul Visser, Thema: Heiliging van het alledaagse – Hoe werkt dat? Tekst: Schriftlezingen: Leviticus 19:1-4; Deuteronomium 6:10-12; Psalm 34:9 en 1 Petrus 1:13-23
Goddelijk en alledaags. Dat lijkt op het eerste gehoor nogal tegenstrijdig. Want bij ‘alledaags’ denk je al gauw aan iets gewoons op het saaie af. En bij ‘goddelijk’ aan een ultieme fantastische ervaring. Het alledaagse is regel, het goddelijke uitzondering. In de bijbel is dat anders: daar is het alledaagse goddelijk en het goddelijke alledaags. We worden uitgedaagd tot een leven op dat level. Het heeft alles te maken met ‘heiliging’ van ons bestaan, als de keerzijde van sluipende verloedering. Hoe dat werkt, hoor je in deze preek.


26 januari, ds. Johan Visser. Thema: Leven met Spirit. Tekst: Gal. 5:13 – 26.
Zonder bron waaruit je kracht en inspiratie haalt, is leven onmogelijk. Leven met God is leven uit de bron van de Geest van God die je bevrijdt uit een leven dat om jezelf en je eigen verlangens draait en je inspireert en kracht geeft om goed, liefdevol, zuiver en vruchtbaar te leven. In de tweede verdiepingsdienst in de serie Inspired Life! zoomen we in op de krachtbron en het kompas voor een goed leven: de Geest van God, die ook alles te maken heeft met echt vrij leven.


2 februari, ds. Johan Visser. Thema: Hoe sta je op? Tekst: Spreuken 6:6-11; Klaagliederen 3:19-24 en1 Thessalonicenzen 5:5-8
Opstaan is één van de gewoonste dingen van het leven. Als je niet ziek bent, sta je op en begin je aan de dag. Hoe doe je dat? Welke gewoontes en rituelen heb je? Goede gewoontes en rituelen kunnen ons namelijk helpen om de nieuwe dag als een geschenk van God te ontvangen en die als een verlost mens te beginnen. In deze verdiepingsdienst staan we stil bij hoe een gewoonte van een moment van stilte en je richten op God invloed heeft op je hele dag en zo alles van die dag in het licht van God verschijnt.


9 februari, ds. Paul Visser. Thema: ‘Hoe ga je de dag door?’ We lezen uit de Bijbel: Luk. 17:20,21; 1 Kor. 6:12,13,20; Rom. 12:1,2; Mat. 13:33 en Fil. 2:12-15.
Dit is de vierde preek in een serie preken over het Goddelijke alledaagse leven. Je hebt je vaste patronen van dagelijks werk en huishouden, je besteedt zorg aan je gezin en aan jezelf. Er zijn uitdagingen en irritaties, blijvende obstakels en verrassende meevallers. Middenin dat doodgewone dagelijkse leven herinnert Paulus ons aan onze identiteit en roeping (1 Korinthe 6 vers 20): Je bent duur gekocht! Geeft God dan de eer met je lichaam en geest, die beide van God zijn! Mooi gezegd, maar hoe doe je dat? Zondagavond proberen we elkaar heel concreet een eindje op weg te helpen.


23 februari, ds. Paul Visser. Thema: De zegen van de avond! Tekst: Prediker 9:7-10 en Efeze 5:8-20.
IN deze vijfde preek in de serie preken over het Goddelijke alledaagse leven, stellen we ons de vraag: Hoe breng je de avond door? En waar is de avond eigenlijk goed voor? Meestal sta je daar niet bij stil en weet je er ook niet gelijk een antwoord op te geven. Als deel van de dag is de avond sowieso een onderdeel van onze wandel met God. Benieuwd wat de bijbel daar specifiek over zegt? Luister dan deze preek.


1 maart, ds. Johan Visser. Thema: De liturgie van het alledaagse (4) – Gelovend slapen, omdat God werkt. Tekst: Psalm 127, 1 Samuel 3:1-4 en Markus 6:45-50
De nacht is de tijd in ons leven waarin we de activiteit loslaten. Gaan slapen is zo bezien ook een geloofsdaad. Je geeft je over aan God die werkt en zorgt. In een samenleving waarin te weinig slaap en slapeloosheid serieuze problemen zijn is het goed om in de zesde verdiepingsdienst over ‘goddelijk alledaags leven’ ook na te denken over de nacht en slapen. Er is slapeloosheid als ziekte met allerlei oorzaken. Maar te weinig slapen is ook een ongelovige manier van leven, terwijl goed slapen een uiting is van vertrouwen op het ritme van de genade van God die de eerste is die werkt: Hij geeft zijn beminden de slaap en kan ook spreken als wij onze ogen dicht hebben.


8 maart, ds. Paul Visser. Thema: Aanbidding in soorten en maten? Tekst: Psalm 96 en 1 Kor. 14:1-20
We hoorden hoe ons gewone alledaagse doen impliciet een vorm van aanbidding kan zijn voor God! Er zijn ook een expliciete vorm van aanbidden. Denk maar aan worship en praise. Is dat iets voor een speciaal soort christenen? Hoe werkt het? Wat is de zin en zegen ervan? En vooral ook, is aanbidding beperkt tot die paar bekende expressieve uitingen of bestrijkt het een breder terrein? Het zou al een stukje aanbidding kunnen zijn als je de moeite neemt om er wijzer van te worden.


22 maart, ds. Paul Visser. Thema: Hoe blijf je in gesprek met God. Tekst: Gen. 12:1-8; Jes. 50:4,5; Joh. 14:21-26; Jak. 4:8

Christelijk geloof is een gesprek: een over en en weer tussen God en ons. Als God het initiatief neemt, wat is dan onze rol? Hoe geef je daar in het leven van alledag invulling aan? Wat voor goeds belooft dat, in mooie en moeilijke tijden? Is het niet lastig praten met iemand die je niet ziet en hoort? En, hoe voorkom je dat het gesprek verzandt?


29 maart, Johan Visser. Thema: Zet in wat God je gaf! Tekst: Rom. 12:1-8

Heilig leven kun je niet in je eentje en ook de strijd tegen zonde en kwaad is geen individueel, maar een gezamenlijk gebeuren. Waar veel westerse mensen geloven en spiritualiteit beleven als ten diepste een individueel project, speelt het christelijk leven zich af in een lichaam, waarvan iedere gelovige deel uitmaakt met door God geschonken gaven. In deze verdiepingsdienst laten we ons inspireren door een cruciaal bijbelgedeelte dat ons een helder, inspirerend en bemoedigend zicht geeft op hoe we de genade van God concreet mogen uitleven in het leven van alledag — en ook in de crisistijd waar we ons nu bevinden.


19 april, ds. Johan Visser. Thema: Hoe tegenslag en lijden je leven en geloof vormt Tekst: Mat. 5:1-5 en 8:15-23

De rol van lijden in de groei van je geloof en leven is een blinde vlek voor Westerse mensen en gelovigen. Wij zijn zo gefocust op het verkrijgen van geluk en comfort en het voorkomen en het wegnemen van lijden dat we weinig kunnen met de bijbelse overtuiging dat tegenslag en lijden ons leven en geloof vormen en verdiepen. In deze laatste verdiepingsdienst in de serie Inspired life duiken we in de betekenis van het lijden en komen we kostbare elementen als volharding, karaktervorming en hoop tegen.


Previous PostNext Post

Related Posts

Leave a Reply