Inspired Life – Goddelijk alledaags leven

In een nieuwe serie verdiepingsdiensten staan de predikanten Johan Visser en Paul Visser stil bij wat een ‘heilig leven’ is. Hoe werkt God in jouw dagelijks leven? Hoe is God aanwezig in mijn bezigheden? En wat vraagt het van mij om in alle gewone dingen met God te leven? Op tien zondagavonden in de periode jan-april word je in deze reeks verdiepingsdiensten geholpen en opgeroepen om van het alledaagse een eredienst te maken. Voor God, voor jezelf en voor anderen met wie je optrekt!

Hieronder kunt u de preek naluisteren. u kunt het ook downloaden of volg ons via Spotify of iTunes.

19 januari, Paul Visser, Thema: Heiliging van het alledaagse – Hoe werkt dat? Tekst: Schriftlezingen: Leviticus 19:1-4; Deuteronomium 6:10-12; Psalm 34:9 en 1 Petrus 1:13-23
Goddelijk en alledaags. Dat lijkt op het eerste gehoor nogal tegenstrijdig. Want bij ‘alledaags’ denk je al gauw aan iets gewoons op het saaie af. En bij ‘goddelijk’ aan een ultieme fantastische ervaring. Het alledaagse is regel, het goddelijke uitzondering. In de bijbel is dat anders: daar is het alledaagse goddelijk en het goddelijke alledaags. We worden uitgedaagd tot een leven op dat level. Het heeft alles te maken met ‘heiliging’ van ons bestaan, als de keerzijde van sluipende verloedering. Hoe dat werkt, hoor je in deze preek.


26 januari Johan Visser. Thema: Leven met Spirit. Tekst: Gal. 5:13 – 26.
Zonder bron waaruit je kracht en inspiratie haalt, is leven onmogelijk. Leven met God is leven uit de bron van de Geest van God die je bevrijdt uit een leven dat om jezelf en je eigen verlangens draait en je inspireert en kracht geeft om goed, liefdevol, zuiver en vruchtbaar te leven. In de tweede verdiepingsdienst in de serie Inspired Life! zoomen we in op de krachtbron en het kompas voor een goed leven: de Geest van God, die ook alles te maken heeft met echt vrij leven.


2 februari, Johan Visser. Thema: De liturgie van het alledaagse (1) – hoe sta je op? Tekst:
Spreuken 6:6-11; Klaagliederen 3:19-24 en1 Thessalonicenzen 5:5-8
Opstaan is één van de gewoonste dingen van het leven. Als je niet ziek bent, sta je op en begin je aan de dag. Hoe doe je dat? Welke gewoontes en rituelen heb je? Goede gewoontes en rituelen kunnen ons namelijk helpen om de nieuwe dag als een geschenk van God te ontvangen en die als een verlost mens te beginnen. In deze verdiepingsdienst staan we stil bij hoe een gewoonte van een moment van stilte en je richten op God invloed heeft op je hele dag en zo alles van die dag in het licht van God verschijnt.


9 februari, ds. Paul Visser. Thema: ‘Hoe ga je de dag door?’ We lezen uit de Bijbel: Luk. 17:20,21; 1 Kor. 6:12,13,20; Rom. 12:1,2; Mat. 13:33 en Fil. 2:12-15.
Dit is de vierde preek in een serie preken over het Goddelijke alledaagse leven. Je hebt je vaste patronen van dagelijks werk en huishouden, je besteedt zorg aan je gezin en aan jezelf. Er zijn uitdagingen en irritaties, blijvende obstakels en verrassende meevallers. Middenin dat doodgewone dagelijkse leven herinnert Paulus ons aan onze identiteit en roeping (1 Korinthe 6 vers 20): Je bent duur gekocht! Geeft God dan de eer met je lichaam en geest, die beide van God zijn! Mooi gezegd, maar hoe doe je dat? Zondagavond proberen we elkaar heel concreet een eindje op weg te helpen.


23 februari, Paul Visser. Thema: De liturgie van het alledaagse (3) – hoe vul je de avond? Tekst: Prediker 9:7-10, Exodus 12/Joh. 6/1 Kor. 11 (relatie maaltijd en avondmaal)


1 maart, Johan Visser. Thema: De liturgie van het alledaagse (4) – hoe beleef je de nacht? Tekst: Psalm 4:9, Psalm 6:7 Psalm 91:1,2 en Hooglied 8:3-7


8 maart, Paul Visser. Thema: Aanbidding – waarom, hoe en waartoe? Tekst: 1 Kor. 14


22 maart, Paul Visser. Thema: Hoe blijf je in gesprek met God. Tekst: Gen. 12; Jes. 50:4,5; Joh. 14 en 16;  Hand. 16:1-10; Jak. 4:8


29 maart, Johan Visser. Thema: Zet in wat God je gaf! Tekst: Rom. 12:1-8


19 april, Johan Visser. Thema: Geheiligd door lijden – hoe dan? Tekst: Mat. 5:10-12; Rom. 8:17-30; 2 Kor. 4:16-18