Zelfbeheersing – 3

Deze weken kijken we naar het negende onderdeel van de vrucht van de Geest: zelfbeheersing. Vorige week hebben we gezien dat één van de belangrijkste zaken die we moeten beheersen onze eigen tong is.

Het gaat er bij zelfbeheersing niet om dat je je emoties nooit laat zien. Gevoel is nooit verdacht in de Bijbel. Per slot van rekening zijn God en Jezus Zelf heel emotioneel! Lees bijvoorbeeld Mattheüs 9:36. Welke emotie heeft Jezus hier?

In het oorspronkelijke Grieks staat het nog sterker uitgedrukt: dat Zijn ingewanden in hem bewogen. Zo sterk voelde Jezus dit. In Johannes 11:33 zie je ook dat Jezus innerlijk in beroering raakt; in het Grieks staat hier een werkwoord dat normaal gesproken voor het briesen van paarden staat. En twee verzen verder, misschien wel het kortste vers van de Bijbel, staat:

In Lukas 10:21 is Jezus

En in Mattheüs 26:37 is hij …………………………. en ………………………………………

Dit zijn allemaal heel heftige emoties. Het is alleen wel zo dat deze emoties niet met Jezus op de loop gaan; hij blijft er de baas over. Dat is zelfbeheersing: dat je je gevoelens wel hebt en wel uit, maar dat ze je niet overheersen.

Naast Paulus in Galaten 5:22,23 schrijft ook Petrus schrijft er over, hoe we deel kunnen krijgen aan de Goddelijke natuur. Lees 2 Petrus 1:3-7. Wat moet je ontvluchten, volgens Petrus? (vers 4)

Hoe zou je dat in je eigen woorden zeggen?

Petrus geeft hier een opsomming. Wat moet je toevoegen aan je geloof?

En wat daaraan?

En daarna?

En dan?

En dan?

En dan?

En tenslotte?

Zo zijn we weer bij het begin van de vrucht van de Geest uitgekomen!

Petrus zegt dan ook in vers 8, dat als we deze dingen hebben en laten groeien, dat ze ons dan niet …………………………..  en …………………………………. laten zijn als het gaat om Jezus te kennen. Wat is dus ons doel, en hoe dragen we vrucht?

En wat helpt daarbij?

Leer deze week deze Bijbeltekst uit je hoofd: 2 Petrus 1:5-7:

Bid elke dag: Jezus, Uw zelfbeheersing in mij.

Veel zegen!

Related Posts