Zelfbeheersing – 2

Deze weken kijken we naar het negende onderdeel van de vrucht van de Geest: zelfbeheersing. Vorige week hebben we gezien dat ook zelfbeheersing een eigenschap van God Zelf is. Als we ons doel willen halen als gelovigen hebben we zelfbeheersing nodig.

Wat lees je in Spreuken 25:28 over iemand zonder zelfbeheersing?

De muur is nodig. Zonder de muur komen de vijanden binnen. Dat geldt ook voor onszelf. Wij zijn ook een gebouw, lezen we in 1 Korinthe 6:19. Wat voor gebouw?

Wie woont er in dat gebouw?

Laten we dan onze vijanden op afstand houden, zoals verkeerde gedachten, door de muur van zelfbeheersing.

Welke dingen moeten we in het bijzonder beheersen?

Kijk in psalm 34:12-15.

Wat wil David ons leren? (vers 12)

Wanneer zul je vinden en zien? (vers 13)

Hoe? (vers 14 en 15)

Dit vraagt om veel zelfbeheersing. Hoe?

Deze psalm wordt aangehaald door Petrus in zijn eerste brief: kijk maar naar 1 Petrus 3:8-12. In welk vers haalt Petrus deze psalm aan?

Waarom, volgens Petrus?

Dat je je tong in bedwang moet houden vinden we ook in Spreuken 17:27-28. Kun je in je eigen woorden dit advies weergeven?

Ook Jacobus spreekt hierover in zijn brief. Lees Jacobus 3:1-12.

Wat zegt Jacobus over iemand die niet struikelt in woorden? (vers 2)

Waarmee vergelijkt Jacobus de tong? (vers 3 en 4)

Dus wat stuur je met je tong?

Gaat dat goed? Waarom wel of waarom niet? (vers 6-8)

Wat doe je met je tong? (vers 9 en 10)

Is dat goed?

Als we het over zelfbeheersing hebben, is het dus in de eerste plaats belangrijk om je eigen tong in bedwang te houden. Je tong is veel machtiger dan je denkt. Zie Spreuken 18:21.

Leer deze week deze Bijbeltekst uit je hoofd: Spreuken 18:21

 

Bid elke dag: Jezus, Uw zelfbeheersing in mij.

Veel zegen!

Related Posts