Zelfbeheersing – 1

 

De komende weken kijken we naar het negende onderdeel van de vrucht van de Geest: zelfbeheersing. Weet je nog wat de eerste acht onderdelen waren?

Waar moet je aan denken als je denkt aan zelfbeheersing?

Wat is daarin het moeilijkst voor jou?

Tot nu toe hebben we gezien dat elk onderdeel van de vrucht een eigenschap/deugd van God Zelf is. Dat geldt ook voor zelfbeheersing. Ook God moet Zichzelf soms beheersen, lees bijvoorbeeld Exodus 32:1-14. Wat doet het volk, na alles wat God voor hen gedaan heeft (hen bevrijd, zich aan hen verbonden)?

Hoe wil God daarop reageren? (Vers 10)

Doet Hij dat ook? (Vers 14)

Waarom niet?

Daarom moeten wij ook, wij die naar de naam van God/Christus genoemd zijn, en die Zijn Geest in ons hebben om in Zijn Geest te leven, onszelf beheersen, niet toe geven aan het kwaad, en ons niet te laten gaan als we terecht vertoornd zijn: zie Efeze 4:26. Dit is ons diepste motief.

Niet alleen met woede hebben we zelfbeheersing nodig. Lees nog maar eens de tekst die rondom Galaten 5:23 staat, namelijk Galaten 5:16-26. Wat gebeurt er als we wandelen door de Geest? (vers 16)

Paulus geeft een aantal voorbeelden, in de verzen 19-21. Kun je uit deze voorbeelden iets halen waar je zelf last van hebt?

In vers 24 staat dan wat we moeten doen als we van Christus zijn:

Wat betekent dat, denk je?

Paulus wist als geen ander hoe nodig dit was. Lees 1 Korintiërs 9:24-27. Paulus vergelijkt het leven van de gelovige hier met sporten. Hoe loopt Paulus en hoe bokst Paulus? (vers 26)

Hoe oefent hij zijn lichaam? (vers 27)

Paulus zegt: als je een doel hebt, moet je daar wat voor doen. Je hebt discipline nodig. Wat wil jij als gelovige bereiken?

Dan heb je zelfbeheersing nodig.

Leer deze week deze Bijbeltekst uit je hoofd: Galaten 5:24

Bid elke dag: Jezus, Uw zelfbeheersing in mij.

Lees deze maand hoofdstuk 10, Zelfbeheersing, uit Vrucht van de Geest, probeer de praktische handreikingen toe te passen en beantwoord de verwerkingsvragen. Schrijf wat je zou willen delen over deze week met je kring op onder “notities” bij dit hoofdstuk. Veel zegen!

Related Posts