Zachtmoedigheid – 3

We kijken naar het achtste onderdeel van de vrucht van de Geest: zachtmoedigheid.

We hebben gezien dat het kenmerk van een zachtmoedig mens is dat hij of zij het van God verwacht en niet zelf recht gaat zoeken.

Het duidelijkste voorbeeld hiervan uit de Bijbel is Jezus. Hij zocht nooit zelf vergelding, maar vertrouwde zich helemaal toe aan het recht van de Vader.

In Mattheüs 21:1-11 lezen we over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Wat lees je daar in vers 5? Hoe komt de koning?

Lees ook de bekende tekst uit Mattheüs 11:28-30 maar eens hardop. Wat moeten we van Jezus leren? (Vers 29)

Wat zullen we dan vinden?

Van Jezus kunnen we verder leren hoe hij in de omgang met anderen het ‘zachte’ en het ‘moedige’ combineert: liefde en waarheid gaan bij Hem hand in hand. Anders gezegd: Hij zegt mensen altijd genadig de waarheid…. 

In de brief aan de Galaten, vlak na de ons bekende tekst van Galaten 5:22,23, gaat Paulus hier nog eens op in. Lees dit deel nog maar eens: Galaten 5:22-26.

Wat is de vrucht van de Geest?

Richt de wet zich daartegen?

Wat heb je gedaan, als je van Christus bent?

Dat betekent het dus, als je vrucht begint te dragen. Je gaat niet meer af op wat je zelf wil, maar je laat de Geest van God het in je overnemen. Paulus zegt dat we niet alleen moeten ……………………………………  door de Geest, maar ook moeten ……………………. door de Geest, dat wil zeggen: je gedrag laten bepalen door de Geest.

Lees nu het vervolg: Galaten 6:1. Wat zijn wij nu?

Wat moeten we dan doen als iemand zich verkeerd gedraagt?

Het lijkt misschien ‘soft’ om je zo te gedragen, maar het gaat dwars tegen onze eigen natuur in en vergt dus heel veel van ons. Het kan alleen als Gods Geest in ons werkzaam is.

Jacobus zegt hier ook nog iets over, in Jacobus 1:19-21. Lees deze tekst maar eens door. Waarin moet je haastig zijn? (vers 19)

Maar waarin moet je traag zijn? (vers 19)

Wat brengt toorn niet teweeg? (vers 20)

Het is dus niet goed om snel boos te worden.

Wat moeten we afleggen volgens Jacobus? (vers 21)

Wat zou hij daarmee bedoelen?

Wat moet je ontvangen?

Wat doet dat Woord?

Hoe moet je dit Woord ontvangen?

Hieruit kun je weer hetzelfde opmaken: je moet niet boos worden en zelf je recht gaan zoeken; dat staat haaks op Gods gerechtigheid. In plaats daarvan moet je je laten gezeggen door God zelf. Dan word je ziel gered.

Leer deze week deze Bijbeltekst uit je hoofd: Mattheüs 11:29

Bid elke dag: Jezus, Uw zachtmoedigheid in mij. Veel zegen!

Related Posts