Beroep op ds. J. Visser, Antwerpen

De Kerkenraad van de Noorderkerk maakt met blijdschap bekend dat zij een beroep heeft uitgebracht op ds. Johan Visser tot wijkpredikant van de Noorderkerk te Amsterdam. Dominee Johan Visser is momenteel verbonden aan de Christusgemeente te Antwerpen.

Met de missionaire rol die onze huidige wijkpredikant Paul Visser medio dit jaar op zich gaat nemen, is er een vacature ontstaan voor een nieuwe wijkpredikant. Paul Visser blijft wel verbonden aan de Noorderkerk en blijft ook voorgaan, maar zal daarnaast een belangrijke pioniersrol in de Jordaan en Amsterdam hebben. Om de daardoor ontstane vacature in te vullen is in 2016 een beroepingsprocedure gestart. Dit heeft geresulteerd in het voorliggende beroep op ds. Johan Visser. Het beroep is ingaan op zaterdag 29 april, met vrijdag 19 mei als uiterste datum van beslissing. Ds. J. Visser zal op D.V. zondagmorgen 14 mei, samen met zijn vrouw, komen kennismaken met de Noorderkerk gemeente en hij zal daarbij ook voorgaan in de morgendienst.

Meer over ds. J. Visser, zijn werk en zijn geloofsovertuiging, kunt u vinden op de site van de Christusgemeente, https://christusgemeente.be/over-ons/predikant/ en op zijn weblog http://domineedenktdoor.skynetblogs.be.

Wij zijn verheugd dat de Heere Johan op ons pad heeft gebracht en wij bevelen Johan Visser, zijn vrouw Gerdine en hun drie kinderen van harte aan in uw voorbede.

Namens de kerkenraad van de Noorderkerk,

Maarten van Duijn, voorzitter

Michiel Dumont, scriba

Voor informatie kunt u contact opnemen met de scriba 0628563951, scriba@noorderkerk.org

Related Posts