Zachtmoedigheid – 2

We kijken naar het achtste onderdeel van de vrucht van de Geest: zachtmoedigheid.

Vorige week hebben we over Mozes gelezen. Hij was heel zachtmoedig, stond er; niemand op aarde was zo zachtmoedig als Mozes. Dat was hij oorspronkelijk niet, en dat laat weer zien hoezeer God iemand kan veranderen. Hoe zachtmoedig hij was geworden zagen we terug in de manier waarop hij met zijn broer en zus omging. Hoewel ze in opstand tegen hem kwamen, was hij alleen maar om hen bekommerd. Hij kwam niet voor zichzelf op, dat liet hij aan God over.

In psalm 37 lazen we ook dat zachtmoedige mensen, die op God wachten, de aarde zullen bezitten. Voor zachtmoedigheid is het dus belangrijk dat je God zoekt om het voor je op te nemen.

Dan lezen we ook in Zefanja 2:1-3. Zoek deze tekst maar op.

Wat moet het volk doen? (Vers 1)

Wat voor dag komt eraan? (Vers 2)

Wat wordt daarmee bedoeld, denk je?

Het is mogelijk op deze dag verborgen te worden. Wie moeten dan de HEERE zoeken?

Hier zie je weer dat je niet voor jezelf opkomt, maar daarvoor God zoekt.

Wat moet je nog meer zoeken?

Het is opvallend dat juist de …………………………………………….. moeten zoeken naar ………………………………………………. en ……………………………………………….

Hier staat dus dubbel hoe belangrijk het is alles aan God over te laten.

Dit vinden we ook terug in Psalm 10. Lees deze psalm maar eens door.

In het begin van de psalm (vers 1-13) is de psalmist erg boos. Waarom?

Kun je eigentijdse voorbeelden geven van wat de psalmist bedoelt?

Wat zegt de psalmist in het vervolg van de psalm? (Vers 14-16)

Het klinkt misschien niet zo zachtmoedig, vooral vers 15 niet, maar het is wel zo dat de psalmist niet zelf wraak gaat nemen maar het aan God over laat. Wat staat er dan in vers 17? Van wie is de wens verhoort?

En wat zal God doen?

Wat zal daarvan het gevolg zijn?

Hoe kun je daarvan eigentijdse voorbeelden geven?

Het gaat dwars tegen ons gevoel van recht in, maar toch staat er dat het het beste is om het van God te verwachten.

Leer deze week deze Bijbeltekst uit je hoofd: Psalm 10:17

Bid elke dag: Jezus, Uw zachtmoedigheid in mij. Veel zegen!

Related Posts