Zachtmoedigheid – 1

De komende weken kijken we naar het achtste onderdeel van de vrucht van de Geest: zachtmoedigheid. Weet je nog wat de eerste zeven onderdelen waren?

Aan welk onderdeel heb je het meest gehad?

Waarom?

Had je dat van te voren verwacht?

Lees nu eerst Exodus 2:11-15a.

Wie slaat één van de broeders van Mozes? (Vers 11)

Hoe reageert Mozes? (Vers 12)

Zou je Mozes een zachtmoedig mens noemen?

Hierna is Mozes gevlucht en heeft hij veertig jaar in het land Midian gewoond en schapen gehoed. Daarna heeft God hem geroepen en heeft hij veel tijd met God doorgebracht. Dit alles heeft Mozes tot een ander mens gemaakt. Dat lezen we in het volgende verhaal:

Als Mozes met het volk door de woestijn trekt, keren zijn zus Mirjam en zijn broer Aäron zich op een gegeven moment tegen hem. Lees hierover Numeri 12:1-13.

Waarom keren Mirjam en Aäron zich tegen Mozes? (Vers 1)

Wat zeggen ze over zichzelf? (Vers 2)

Wat staat er in vers 3 over Mozes?

Wat zegt God over profeten tegen Mirjam en Aäron?

Wat maakt Mozes uniek?

Waarom is God boos op Aäron en Mirjam?

Hoe wordt Mirjam gestraft?

Hoe reageert Mozes daarop?

Wat leer je hierin over zachtmoedigheid?

 

Zachtmoedigheid is ook een levenshouding. Heel bekend is de tekst in Mattheüs 5:5. Wie zullen de aarde beërven?

Dit is een verwijzing naar Psalm 37:8-11.

Wie zullen de aarde bezitten? (Vers 9 en vers 11)

Zachtmoedigen zijn dus mensen die God verwachten. Het betekent dat je niet je eigen rechten bevecht, maar het aan God overlaat.

Leer deze week deze Bijbeltekst uit je hoofd: Mattheüs 5:5

Bid elke dag: Jezus, Uw zachtmoedigheid in mij.

Lees deze maand hoofdstuk 9, Zachtmoedigheid, uit Vrucht van de Geest, probeer de praktische handreikingen toe te passen en beantwoord de verwerkingsvragen. Schrijf wat je zou willen delen over deze week met je kring op onder “notities” bij dit hoofdstuk. Veel zegen!

Previous PostNext Post

Related Posts