Doodzonde

Ik schreef een Paasbrief aan onze stadsgenoten om de kern van het Paasevangelie met hen te delen.
Vandaag (Goede Vrijdag) werd deze in het Parool gepubliceerd

DOODZONDE

Beste stadsgenoten,

Er moet me iets van het hart: ik vind het doodzonde, dat steeds meer mensen al minder idee hebben waar met Pasen over gaat. Terwijl er geen beter verhaal te vertellen is dan dit. Vandaar een poging in kort bestek. God is vandaag vooral nog ‘in’ als kop van Jut. Mocht Hij bestaan, dan brengt Hij het er verdraaid slecht van af en zijn mensen bij voorbaat met Hem klaar. Een soort 21ste eeuwse kruisiging zeg maar. Apart genoeg verhaalt het evangelie hoe God dat destijds, na de echte kruisiging van Jezus, beantwoordde. Hij vergold geen kwaad met kwaad. Integendeel, als  ‘slachtoffer’ van ons gedrag maakte Hij Jezus die dag tot ‘zondebok’ voor dat gedrag. Genadiger kon het niet! Pasen onderstreept dat. Want als de vermoorde Onschuld als Levende her en der verschijnt, is zijn eerste woord steevast: Vrede voor jou! Beter kun je het niet krijgen! Tallozen werden het intussen gewaar, tot op de dag van vandaag. Want, geloof het of niet, de Opgestane blijft opduiken bij mensen van hoog tot laag. Integer, zodat niemand tot iets gedwongen wordt. Tegelijk zo overtuigend dat mensen, die jaar en dag zeiden ‘aardig voor jou maar niks voor mij’, tot hun stomme verbazing overstag gaan en er nog vrolijk van worden ook. Een directeur van een multinational, die er niet op zat te wachten maar het toch overkwam – op een vlucht van Londen naar Amsterdam via een achtergelaten Post-it met daarop een woord van Jezus ‘Mijn vrede geef ik je‘ – zei later tegen mij: ‘Doodzonde dat het me zo lang ontging!’

Paul Visser (predikant Noorderkerk Amsterdam)

Related Posts