Vriendelijkheid – 3

Deze weken kijken we naar het vijfde onderdeel van de vrucht van de Geest: vriendelijkheid. In het Grieks is dat in Galaten 5:22 chrestotes, wat hier door de HSV en de NBV met ‘vriendelijkheid’ wordt vertaald. In andere teksten wordt dit woord vertaald met ‘goedheid’, ‘trouw’, of ‘goedertierenheid’.

Eén van die teksten zijn we al eerder tegen gekomen, toen het ging over geduld. Het is Romeinen 2:1-4. Lees deze tekst nog eens. Het gaat er hier om dat je anderen niet moet ………………………, want je doet dezelfde dingen als zij. Dan staat er in vers 4 of je soms de ………………………………………………….. van God veracht?

Waarom moet je de goedertierenheid (HSV)/goedheid (NBV) van God niet verachten?

Wat is dus het doel van Gods goedertierenheid/goedheid?

Lees nu Efeze 2:1-10.

Waarom waren we dood? (Vers 1)

Wat heeft God met ons gedaan? (Vers 5,6)

Wat wil God ons bewijzen of laten zien (Vers 7)?

Waardoor of in wie is God goedertieren/goed voor ons? (Vers 7)

Danken we het aan onszelf, dat we zalig zijn of gered zijn? (Vers 8,9)

Het is Gods genade en goedertierenheid/goedheid/chrestotes die ons redt.

In Lukas 6:27-35 lezen we hoe God wil dat we anderen behandelen. We hebben deze tekst al eerder gezien bij ‘liefde’. God wil in het bijzonder dat we liefde hebben voor onze vijanden. Maar waarom is dat zo? Lees de tekst nog eens rustig door. In vers 35 lees je waarom. Je zult dan een kind zijn van …………………………., want Hij is …………………………… voor ……………………………………………………………….

Omdat God goedertieren/goed is voor slechte mensen, moeten wij dat ook zijn. Wij moeten dus onze vijanden liefhebben, en goedertieren/goed oftewel vriendelijk zijn voor wie dat niet verdienen. Want God is het ook voor ons, en wij verdienen het ook niet.

Met ‘geduld’ hebben we al eens naar Kolossenzen 3:1-17 gekeken. Sla deze passage nog eens op. Het ging erom dat we een nieuw soort mens geworden zijn, om op Jezus te lijken. In Kolossenzen 3:12 zien we drie onderdelen van de vrucht van de Geest terug:

In vers 13 zien we weer dat we dit moeten doen omdat Christus

De goedertierenheid/goedheid/chrestotes van God roept bij ons ook chrestotes/vriendelijkheid op.

Leer deze week deze Bijbeltekst uit je hoofd (je hebt hem met ‘geduld’ ook al eens uit je hoofd geleerd): Kol. 3:12

Bid elke dag: Jezus, Uw vriendelijkheid in mij.

Veel zegen!

Related Posts