Vriendelijkheid – 1

De komende weken kijken we naar het vijfde onderdeel van de vrucht van de Geest: vriendelijkheid. Wat waren de eerste vier onderdelen ook alweer?

Welke was voor jou het belangrijkst om aan te werken?

Is vriendelijkheid belangrijk voor jou om aan te werken?

Waarom wel of waarom niet?

Wat versta je onder vriendelijkheid

In de oorspronkelijke, Griekse tekst van Galaten 5:22 staat in het Grieks het woord chrestotes voor ‘vriendelijkheid’. Dit woord chrestotes wordt ook vaak vertaald met ‘goedertierenheid’ (in de Statenvertaling en in de Herziene Statenvertaling).

We gaan daarom kijken naar teksten waarin in het Grieks chrestotes staat en in het Nederlands ‘goedertierenheid’. Maar we kijken ook naar het Oude Testament, waar in het Hebreeuws chesed staat als er in het Nederlands ‘goedertierenheid’ staat.  Het is één van Gods meest bekende eigenschappen. Alleen al in de psalmen komt het meer dan negentig keer voor! ‘Goedertierenheid’ betekent zoiets als goedaardigheid, genade, trouw, zorgzaamheid, goedhartigheid. Het is dus veel meer dan ‘vriendelijkheid’.

Laten we eerst eens kijken in psalm 103. Met geduld hebben we ook naar deze psalm gekeken, omdat we in verschillende Bijbelteksten steeds een soort refrein tegenkwamen. Kun je je dat nog herinneren? Bijvoorbeeld in psalm 103:8. Zoek deze tekst weer op. Wat staat hier over God?

Psalm 103 is een mooie psalm om hardop te lezen. Lees de psalm maar eens één keer helemaal hardop.

Waar ben je het woord ‘goedertierenheid’ tegengekomen? (‘Trouw’ in de NBV.)

In vers ….., vers ….., vers ….., vers ……

Wat leren we over de goedertierenheid (of trouw) van God?

Leer deze week deze Bijbeltekst uit je hoofd: Psalm 103:11

Bid elke dag: Jezus, Uw vriendelijkheid in mij.

Lees deze maand hoofdstuk 6, Vriendelijkheid, uit Vrucht van de Geest, probeer de praktische handreikingen toe te passen en beantwoord de verwerkingsvragen. Schrijf wat je zou willen delen over deze week met je kring op onder “notities” bij dit hoofdstuk.

Veel zegen!

Previous PostNext Post

Related Posts