Geduld – 4

De afgelopen weken hebben we gezien hoe geduldig God met de mensen is, en dat Hij dat geduld in ons wil ontwikkelen.

Zijn er momenten in je leven geweest dat God ook heel veel geduld met jou had?

Voor welke momenten in je leven heb jijzelf veel geduld nodig?

Hoe is het de afgelopen weken gegaan?

Zijn er wel eens momenten in je leven geweest dat je iets van God verwachtte, maar dat het maar niet kwam?

In de Bijbel zijn verschillende mensen die een belofte van God hadden gekregen, en er vervolgens lang op moesten wachten.
Een bekend voorbeeld vinden we in Genesis 12:1-4. Welke belofte krijgt Abram hier van God

Hoe oud is hij hier?

Lees nu Genesis 16:1-3. Hoeveel jaar is er inmiddels voorbij gegaan
Dus hoe oud is Abram nu?
Lees nu Genesis 17:1-22. Hoe oud is Abram nu? (Vers 1)
Heeft Abram/Abraham God goed begrepen toen hij een zoon kreeg bij Hagar? (Vers 18, 19)
Lees nu Genesis 21:1-5. Hoe oud is Abraham als Izak geboren wordt?
Hoelang heeft Abraham dus op de belofte moeten wachten?
Dit is het soort geduld dat God ook van ons kan verwachten.

Tot slot nog een paar Spreuken.
Lees Spreuken 14:29. Wat heb je als je geduldig bent?
Lees Spreuken 15:18. Wat doe je als je geduldig bent?
Lees Spreuken 16:32. Wat is beter dan een dappere held?
Wat kun je beter beheersen dan een stad innemen?

Dat is een mooie tekst om deze week uit het hoofd te leren: Spreuken 16:32:

Bid elke dag: Jezus, Uw geduld in mij.

Veel zegen!

Previous PostNext Post

Related Posts