Geduld – 3

De afgelopen twee weken hebben we gezien hoe geduldig God met de mensen is. Hoe hebben we gezien hoe geduldig Hij met het volk Israël was?

En hoe hebben we gezien hoe geduldig Hij nu met de mensen is, die niets van Hem willen weten?

Dit grote geduld wil Hij ook in ons ontwikkelen, door Zijn Heilige Geest. Het is een onderdeel van de vrucht van de Geest. Maar hoe kun je vrucht laten groeien?

Lees Marcus 4:26-29.

Wat doet de aarde vanzelf?

Weet de zaaier hoe het zaad opkomt en ontkiemt?

Hoe gaat het als het zaad ontkiemt; wat is de volgorde? (vers 28)

Wat doet de zaaier intussen? (vers 27)

Kan de zaaier dus zelf iets doen aan het vrucht dragen?

Misschien heb je “nee” gezegd, maar dan vergeet je toch dat de zaaier wel iets heel belangrijks heeft gedaan: hij of zij heeft gezaaid!

Hoe kun je dit vergelijken met waar we dit seizoen in de kring mee bezig zijn? Wat is het zaad?

Je bidt ook elke dag. Waar zorgen de gebeden voor, denk je?

Zo werk je samen met God om vrucht te gaan dragen. Maar het gaat niet zomaar in één klap. Lees Jakobus 5:7-8. Wat heeft de landbouwer? (vers 7)

Wat moeten wij ook zijn? (Vers 8)

Waarom? (Vers 8)

We moeten dus geduld hebben, ook als we vrucht willen gaan dragen – geduld om geduld te krijgen. Hoe komt het dat we deze vrucht van geduld mogen ontwikkelen?

Lees Kolossenzen 3:1-17.

Wat is er met ons gebeurd? (Vers 3)

Waar moeten we niet aan toegeven? (Vers 5, 8 en 9)

Waarom niet? (Vers 9 en 10)

Op wie gaan we dan lijken? (Vers 10)

Welke gevoelens ziet God graag in ons? (Vers 12, 13, 14, 15)

Welke vrucht van de Geest zie je in deze verzen terug?

Leer deze week deze Bijbeltekst uit je hoofd: Kolossenzen 3:12

Bid elke dag: Jezus, Uw geduld in mij.

Veel zegen!

Previous PostNext Post

Related Posts