Geduld – 2

Deze week gaan we verder met “geduld”. Heb je de afgelopen week een situatie gehad waarin je meer geduld had kunnen gebruiken?

God wil Zijn grote geduld ook in ons laten groeien.

Vorige week hebben we gezien hoeveel geduld God had met het volk Israël. Waar zagen we dat ook alweer aan?

Hoe is het nu? Hoeveel geduld heeft God nu met de mensen?

Lees 2 Petrus 3:3-18. Wat zullen de spotters in de laatste dagen zeggen? (Vers 4)

Wat weten ze niet? (Vers 5)

Tot wanneer worden de hemel en de aarde bewaard? (Vers 7)

Telt God de dagen op dezelfde manier als wij? (Vers 8)

Is God traag met zijn belofte? (Vers 9)

Wat is dat voor belofte? (zie vers 13)

Wat heeft Hij met ons? (vers 9)

Waarom? (Vers 9)

Hoeveel jaar duurt dit geduld nu al ongeveer, sinds Petrus dit schreef?

Hoe raadt Petrus ons aan om te leven? (vers 14)

Hoe moeten we kijken naar het geduld van God? (vers 15)

Waar moeten we in groeien?(vers 18)

Petrus schrijft over de dag van het oordeel. Daar schrijft Paulus ook over. Lees Romeinen 2:2-4. Wat bedoelt Paulus met “hen die zulke dingen doen?” (Vers 3) Dat staat in het vorige hoofdstuk, bijvoorbeeld in vers 29-31. Wat zal er met deze mensen gebeuren?

Als je zelf ook deze dingen doet, wat gebeurt er dan met jou? (vers 3)

Waaraan is God rijk? (vers 4)

Waar leidt het toe dat Hij zo is? (vers 4)

We lezen hier hetzelfde als we bij Petrus lazen: God heeft eindeloos …………………… met ons, omdat Hij wil dat zoveel mogelijk mensen ……………………….. worden.

Ben jij wel eens ongeduldig omdat mensen uit je omgeving niets van God willen weten?

Wat moeten we dan opbrengen?

Leer deze week deze Bijbeltekst uit je hoofd: 2 Petrus 3:9.

Bid elke dag: Jezus, Uw geduld in mij.

Veel zegen!

Related Posts