De komende weken gaan we kijken naar het vierde onderdeel van de vrucht van de Geest: geduld. Wat waren de eerste drie onderdelen ook alweer?

Ben je gegroeid in één van deze onderdelen?

Waar merk je dat aan?

Heb je het nodig dat je geduldiger bent?

Zo ja, in welke situaties?

In het Grieks staat in Galaten 5:22 een speciaal woord: makrothumia. Het betekent “geduld” of “lankmoedigheid” (Statenvertaling). “Lankmoedigheid” betekent dat je het lang uit kunt houden, dat je niet snel boos wordt terwijl daar wel een reden voor is. Een synoniem is ook verdraagzaamheid. Al deze eigenschappen klinken dus mee in het woord “geduld”.

In de Bijbel komt het woord ook regelmatig voor. Kijk bijvoorbeeld in Exodus 34:5-7. Hier gaat God bij Mozes voorbij en roept Zijn naam uit, JHWH (weergegeven met HEERE of HEER), en ook Zijn eigenschappen. Welke eigenschappen zijn dat?

Kijk nu in Psalm 103:8. Welke eigenschappen van God worden daar genoemd?

Geduld of lankmoedigheid is dus een eigenschap van God Zelf. Hoe geduldig is Hij?

Hoe hebben ze daarop gereageerd? (Vers 16-18)?

Welke eigenschappen van God worden hier opnieuw genoemd? (Vers 17)

Hoe heeft God weer op het volk dat Hem zo gekwetst heeft gereageerd? (Vers 17-25)?

Wat heeft het volk toen weer gedaan? (Vers 26)

Wat was de reactie van God? (Vers 27 en 28)

Luisterde het volk? (Vers 29)

Wat is God vele jaren geweest ten opzichte van het volk? (Vers 30)

Heeft God het volk vernietigd? (Vers 31)

Deze hele situatie heeft eeuwenlang geduurd. Zo geduldig is God! En dat geduld wil Hij ons ook geven, door Zijn Geest.

Leer deze week deze Bijbeltekst uit je hoofd: Psalm 103:8

Bid elke dag: Jezus, Uw geduld in mij.

Lees deze maand hoofdstuk 5, Geduld, uit Vrucht van de Geest, probeer de praktische handreikingen toe te passen en beantwoord de verwerkingsvragen. Schrijf wat je zou willen delen over deze week met je kring op onder “notities” bij dit hoofdstuk. Veel zegen!

Related Posts