Vrede – 4

De afgelopen drie weken hebben we drie soorten vrede in de Bijbel ontdekt: de vrede die we vinden bij God dankzij het offer van onze Heer Jezus Christus, de vrede die het omgekeerde is van onrust, en de vrede waar God voor strijdt.

Wat verwacht God nu van ons op dit gebied?

Lees Mattheüs 5:1-12. Wat staat er in vers 9 over vrede?

Kunnen we op een vreedzaam leven rekenen als we Jezus volgen? (vers 10 en 11)

Moeten we daar verdrietig om zijn? (vers 12)

Waarom? (Vers 12)

In Romeinen 12:9-21 lezen we over onze houding tegenover elkaar waartoe we  vanuit onze verbondenheid aan Christus geroepen zijn.

Lees deze tekst eerst door. Wat staat er in vers 18?

Wat betekent dat voor ons als er sprake is van een conflict?

Welke weg wordt gewezen in Mattheüs 5:23,24, in Mattheüs 18:21-35 en Kolossenzen 3:13?

Je kunt te maken hebben met mensen die je kwaad doen.

Waartoe wordt je dan geroepen? Sla Romeinen 12 weer op. 

Vers 14:

Vers 17:

Vers 19:

Vers 20:

Vers 21:

Je ziet dus dat er geen vrede om ons heen is, maar dat God wel van ons verwacht dat wij vanuit zijn vrede reageren op het kwaad om ons heen. Die vrede komt niet zomaar. Lees psalm 34:12-15. Wanneer zul je vreugde in je leven vinden?

Lees tenslotte 2 Korinthe 13:11.

Wat is het verband tussen de aansporing en de belofte?

Wat is het gevolg als wij ons niet laten leiden door deze aansporing?

Leer deze week deze tekst uit je hoofd: Romeinen 12:18. 

Bid elke dag: Jezus, Uw vrede in mij.

Veel zegen!

Previous PostNext Post

Related Posts