Vrede – 1

Deze maand gaan we verder met de derde eigenschap van de vrucht van de Geest: vrede. Tot nu toe hebben we gezien dat de eigenschappen door de Geest in ons ontwikkeld worden en verband houden met onze relatie met God. Liefde, agapè, is liefde die God ons geeft en die niet op onszelf gericht is. Vreugde of blijdschap wordt ons ook gegeven door God en hangt niet af van onze omstandigheden. Hoe is dat met vrede?
Toen Jezus afscheid nam van zijn discipelen gaf Hij hen een speciale belofte. Lees hierover in Johannes 14:15-31. Hier wordt eerst weer veel over liefde gesproken. Wat moet je doen als je Jezus liefhebt? (Vers 15)
Wie zal Jezus ons dan geven? (vers 16)
Wie is dat? (vers 17)
Zoals we al eerder hebben gezegd, heet Hij in het Grieks parakletos en dat betekent iemand die je helpt, die je bijstaat. Hij is het ook die de vrucht in ons ontwikkelt.
Wie kan de Geest niet ontvangen? (vers 17)
Waarom niet?
Zal de wereld Jezus zien? (vers 19)
Hoe komt dat? (vers 24)
Wie zal ons in alles onderwijzen? (vers 26)
Wat geeft Jezus ons? (vers 27)
Is dit zoals we het in de wereld vinden?
Waar moeten we voor oppassen? (vers 27)
Vrede betekent dus dat we rust hebben in onze harten en niet dat het in de wereld om ons heen rustig is.
Dit zien we ook in Johannes 16:29-33. Waarom heeft Jezus dit allemaal aan de discipelen verteld?
Waar zullen ze verdrukking hebben?
Waarom mogen ze goede moed hebben?
Wat is dat precies, de vrede die we vinden in Jezus? Paulus schrijft erover in de Romeinenbrief. Lees Romeinen 5:1-6. Ook hier gaat het om vrede, maar ook over verdrukking. Waar zorgt verdrukking voor? (vers 3 en 4)
Waarom hebben we vrede bij God? (vers 1)
Wie geeft ons de toegang tot de genade? (vers 2)
Dus al is er verdrukking, die maakt ons alleen maar sterker. De vrede vinden we bij …………., omdat we door ………………… toegang tot de genade hebben.
Het verband tussen vrede en genade horen we vaak op zondagochtend, als onze predikant ons groet met: …………… zij u en ……………. van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Deze groet komt bij Paulus vandaan; je vindt het bijvoorbeeld in Efeze 1:2.
We mogen dus vrede hebben bij God omdat we bij Hem genade hebben gevonden dankzij het offer van onze Heer Jezus Christus. Deze vrede vinden we niet in de wereld, alleen bij Hem. De wereld zal het ons juist lastig maken.
Volgende week leren we meer over vrede.
Leer deze week deze tekst uit je hoofd: Efeze 1:2
Bid elke dag: Jezus, Uw vrede in mij.
Lees deze maand hoofdstuk 4 uit Vrucht van de Geest, probeer de praktische handreikingen toe te passen en beantwoord de verwerkingsvragen. Kijk wat er met je gebeurt nu je heel bewust hiermee bezig bent. Schrijf wat je zou willen delen met je kring op onder “notities” bij dit hoofdstuk.
Veel zegen!

Previous PostNext Post

Related Posts