Vrede – 2

Vorige week hebben we gezien dat we vrede hebben bij God dankzij het offer van onze Heer Jezus Christus, en dat we deze vrede alleen bij Hem vinden. De wereld zal het ons juist lastig maken.

Dit is de vrede die we hebben omdat we weten dat we een kind van God zijn, dankzij Jezus.

Er zijn nog andere vormen van vrede. Vrede kan ook het omgekeerde zijn van onrust. Waar word jij onrustig van?

Veel mensen worden onrustig als ze zorgen hebben. Je kent waarschijnlijk wel de bekende woorden van Jezus daarover in Mattheüs 6: Wees niet bezorgd over de dag van morgen. Maar over wat voor soort zorgen heeft Jezus het hier? Lees Mattheüs 6:19-34. Waarover gaat het in vers 19-21?

En in vers 24?

Waar moeten we ons niet bezorgd over maken, zegt Jezus in vers 25-31?

Wat zijn dit vooral voor zaken?

Waarom moeten we er ons geen zorgen over maken? (vers 32)

Wat moeten we eerst zoeken? (vers 33)

Wat zal er dan gebeuren? (vers 33)

Het zorgen voor ‘voedsel en kleding’ waren in die tijd de twee dingen waar men heel veel tijd aan kwijt was; het kon mensen volledig in beslag nemen. Waar het Jezus om gaat is dat de zorg over de dagelijkse dingen ons niet zó bezet, dat het leven in Zijn Koninkrijk en het doen van Zijn gerechtigheid daarvoor wijken moet en er bij inschiet. Als Hij nummer 1 is, dan hoeven we het vandaag niet al rond te hebben voor morgen, onze toekomst niet veilig te stellen ten koste van het doen van gerechtigheid, maar is de zorg voor de dag van morgen vooral ook Zijn zorg.

Ook Paulus maant ons aan ons geen zorgen te maken. Lees Filippenzen 4:6,7.

Waar moeten we ons geen zorgen over maken?

Wat moeten we in plaats daarvan doen?

Wat zal daar het resultaat van zijn? (Vers 7)

Leer deze week deze tekst uit je hoofd: Filippenzen 4:6,7

Bid elke dag: Jezus, Uw vrede in mij.

Veel zegen!

Previous PostNext Post

Related Posts