Vreugde – 1

Deze maand gaan we verder met de vrucht van de Geest. Waarom spreken we ook alweer over de vrucht en niet over de vruchten? …………………………………………………………………………………………………………

Het tweede onderdeel van de vrucht die genoemd wordt is vreugde of blijdschap. Ik kies voor vreugde, omdat we dan drie woorden hebben in Galaten 5:22 die met “vr” beginnen – dat onthoudt makkelijker! Welke drie woorden zijn dat? ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Wanneer ervaar jij vreugde – wanneer ben jij blij? …………………………………………………………………………………………………………..

Omdat het hier gaat om een onderdeel van de vrucht van de Geest gaat het hier niet om kleine momenten van blijdschap, maar om diepe, blijvende vreugde. Kun je het verschil aangeven tussen diepe en oppervlakkige vreugde? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toen we naar liefde keken hebben we een tekst uit Zefanja gelezen waar stond dat God zou zwijgen in Zijn liefde. Dit betekent dat God er niets van zegt, hoeveel pijn we Hem ook hebben gedaan door onze manier van leven. “De liefde verdraagt alles.” Zoek deze tekst nog eens op: Zefanja 3:17. Wat staat er in het vers voor “Hij zal zwijgen in Zijn liefde”? …………………………………………………………………………….

En wat staat erna? …………………………………………………………………………………

Lees nu de hele passage eens, van 3:9 tot 3:20. Waar gaat het over? ……………………………………………………………………………………………………………

Waar vind je verder in de tekst vreugde genoemd? ……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

Waarom is Jeruzalem blij? (Dochter van Jeruzalem is een verkeerde vertaling; het moet dochter Jeruzalem zijn, oftewel Jeruzalem.) Want (vers 15) De HEERE is …….….…………………………………………………………………………………………………….

Waar staat dit nog meer? (vers 16-17)………………………….………………………………

Wie zal dan blij zijn? (vers 16-17)………………………….…………………………………….

Er is dus over en weer blijdschap omdat God in het midden…………………………….

Dit gebeurt vaker in het Oude Testament. We lezen nu iets uit Nehemia. Het volk dat in ballingschap gevoerd was mocht van koning Cyrus van het Perzische rijk terugkeren naar Juda. Nehemia gaat als landvoogd terug naar Jeruzalem en laat daar de muur opnieuw bouwen. Op een gegeven moment wordt aan het volk opnieuw de wet voorgelezen. Lees Nehemia 8:8-12. Waarom zijn de mensen eerst verdrietig, denk je?……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………..

Waarom moeten ze blij zijn van Ezra en van de Levieten?……………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

Er is dus blijdschap als het volk terugkeert tot God, zowel bij ……. als bij ………….

Leer deze week deze tekst uit je hoofd: Nehemia 8:10: de vreugde die de HEER geeft is uw kracht.

Bid elke dag: Jezus, Uw vreugde in mij.

Lees deze maand hoofdstuk 3 uit Vrucht van de Geest, probeer de praktische handreikingen toe te passen en beantwoord de verwerkingsvragen. Kijk wat er met je gebeurt nu je heel bewust hiermee bezig bent. Schrijf wat je zou willen delen met je kring op onder “notities” bij dit hoofdstuk.

Veel zegen!

Previous PostNext Post

Related Posts