Vreugde – 2

Vorige week hebben we gezien dat God vreugde heeft als mensen terugkeren naar Hem. Lees nu Lukas 15:4-7. Hoe vaak komt er in deze tekst het woord “blij” of “blijdschap” voor? ……………………………………………………………………………………

Waarover is er blijdschap in de hemel (vers 7)?

……………………………………………………………………………………………………………

Dit is dus hetzelfde als we vorige week lazen. Wat maakt God blij?…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Wij mensen kunnen God dus blij maken! Is dat niet een geweldig idee?

Vandaag lezen we over de blijdschap die Jezus heeft, en hoe die in ons verder kan groeien. We lezen erover in Johannes 15:1-17.

Hier lezen we over vrucht dragen, over liefde en over vreugde (blijdschap). Lees de tekst maar een keer rustig door.

Wat leer je uit deze tekst over vrucht dragen?

(Vers 4) Je draagt alleen vrucht als……………………………………………………………..

(Vers 5) Als je in Jezus blijft, draag je ………………………………………………………….

(Vers 6) Als je niet in Jezus blijft, ……………………………………………………………….

(Vers 8) Als je veel vrucht draagt, ………………………………………………………………

(Vers 16) Jezus heeft ons ertoe bestemd ………………………….. en …………………….

en ……………………………………………………………………………………………………….

(Vers 16) De bedoeling daarvan is, dat als we de Vader iets vragen …………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Kun je dit samenvatten? …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Wat leer je uit deze tekst over liefde?

(Vers 9) Jezus heeft lief zoals …………………………………………………………………….

Wat betekent dat? …………………………………………………………………………………..

Wanneer blijf je in Jezus’ liefde? (Vers 10) ……………………………………………………

Wat is dat gebod? (Vers 12 en vers 17………………………………………………………….

Wat leer je tenslotte uit deze tekst over blijdschap/vreugde?

……………………………………………………………………………………………………………

Wat bedoelt Jezus met “deze dingen”? …………………………………………………………

Wat is dus de relatie tussen vrucht, liefde en blijdschap? ………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Volgende week gaan we verder kijken naar vreugde.

Leer deze week deze Bijbeltekst uit je hoofd: Romeinen 15:13…………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bid elke dag: Jezus, Uw vreugde in mij.

Veel zegen!

Previous PostNext Post

Related Posts