Liefde – 4

De afgelopen drie weken zijn we bezig geweest met het laten groeien van de vrucht die de Heilige Geest in je wil ontwikkelen. Kijk eens naar Lukas 6:43-45. Wat voor boom brengt goede vrucht voort?……………………………………………………………….

Hoe kun je een boom herkennen?………………………………………………………………

En wat betekent dat als je het naar mensen vertaalt?…………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

Als Gods Geest in ons werkzaam is, wat voor vrucht ontwikkelt Hij dan in ons?

(Galaten 5:22) ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

Zijn we dan “goede bomen” of “slechte bomen”, denk je? ………………………………..

Maar een plant die vrucht geeft heeft water nodig, en dat zijn de Bijbelteksten die je uit je hoofd leert. Het is ook goed om na te denken over een Bijbeltekst (mediteren). Zoek bijvoorbeeld deze tekst op: Galaten 5:14:………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Ga hier nu eens woord voor woord over nadenken en neem de tijd ervoor. Wat betekent het, woord voor woord? Wat betekent het voor jou?

Als je zo over een tekst mediteert kan die tekst wat in je teweeg gaan brengen. Net als de Bijbelteksten die je uit je hoofd leert. Het is het Woord van God dat in je werkt. Omdat het Gods Woord is heeft het een buitengewoon sterke kracht. In Hebreeën 4:12 staat: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Deze week kijken we voor de laatste week naar de Bijbelwoorden over liefde. Vorige week hebben we gekeken naar Gods liefde. Nu gaan we ernaar kijken wat de bedoeling van Gods liefde in ons is.

Kijk naar Romeinen 12:9. Hoe moet onze liefde zijn? …………………………………….

Wat betekent dat?………………………………………………………………………………….

Hoe kunnen we dat opbrengen, denk je?…………………………………………………….

Welk Grieks woord voor liefde zou hier staan, denk je? …………………………………

Wat is dat ook weer voor liefde?………………………………………………………………..

Hoe spoort God ons aan in 1 Johannes 3:18 om lief te hebben? ………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Wie moeten we precies liefhebben? Lees Lukas 10:25-37. Wat betekent dit voor ons?…………………………………………………………………………………………………….

In Lukas 6:27-36 staat het nog scherper. Lees dit eens hardop. Wie moet je liefhebben? (Vers 27) ……………………………………………………………………………..

Waarom? (Vers 32)………………………………………………………………………………….

Wat zal je loon zijn? (Vers 35)……………………………………………………………………

Is er iemand in je leven van wie je niet echt houdt? ………………………………………

Bid dan deze week in het bijzonder om Gods liefde in jou voor deze persoon. Want (Mattheüs 19:26)……………………………………………………………………………………..

Volgende week gaan we verder met het tweede onderdeel van de vrucht van de Geest: blijdschap (vreugde).

 

Leer deze week deze Bijbeltekst uit je hoofd:  Galaten 5:14………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

Bid elke dag: Jezus, Uw liefde in mij.

Veel zegen!

Previous PostNext Post

Related Posts