Liefde – 3

Vorige week en de week ervoor hebben we 1 Korinthe 13:1-13 gelezen, over de liefde. We hebben gekeken naar de eigenschappen van liefde.

Deze week gaan we in het bijzonder kijken naar de liefde van God, en wat dat betekent voor hoe wij lief zouden moeten hebben.

Lees 1 Johannes 4:7-21 hardop voor jezelf voor.

Wat raakt je het meest in deze tekst?

……………………………………………………………………………………………………………

Ook in deze tekst wordt steeds het Griekse woord agapè gebruikt.

Wat is ook alweer de speciale betekenis van dit woord?

……………………………………………………………………………………………………………

Ook het woord van vers 7 en vers 11, dat vertaald is met “geliefden”, is gebaseerd op het woord agapè. Wat voor soort mensen zijn deze “geliefden” dan, denk je?

……………………………………………………………………………………………………………

Waar komt agapè vandaan (vers 7)?…………………………………………………………….

Wie is agapè (Vers 8 en 16)?………………………………………………………………………

In vers 7 staat: een ieder die liefheeft …………………………………. en …………………

Als je dus agapè hebt, ben je een kind van ………….. en ken je ……………

Hoe heeft God ons die liefde geopenbaard? (Vers 9) Omdat Hij ………………………….

in de wereld gezonden heeft.

Waarom heeft God dat gedaan? (Vers 9 en 10)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Waarom moeten wij elkaar liefhebben? (Vers 11) ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Wat gebeurt er als wij elkaar liefhebben? (Vers 12) ………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Dus bij wie komt de liefde vandaan en wie zorgt ervoor dat deze blijft? ………………

Hoe doet Hij dat? (Vers 13) ……………………………………………………………………….

Wat stond hier ook weer over in Romeinen 5:5? ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Wie blijft in God? (Vers 15)………………………………………………………………………..

Hoe blijven we in God? (Vers 16)…………………………………………………………………

Moeten we bang zijn voor het oordeel? (Vers 17)…………………………………………….

Wat wordt er, denk je, bedoeld met vers 18? ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

En met vers 19? Hoe heeft God laten zien dat Hij ons eerst liefhad?………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

Welk gebod geeft God ons? (Vers 20 en 21)………………………………………………….

Wat voor soort broeder wordt hier bedoeld, denk je? Kijk naar het vervolg in hoofdstuk 5, de eerste drie verzen………………………………………………………………

 

Kijk tenslotte nog naar Mattheüs 22:34-40.

Wat staat centraal in de twee grote geboden?………………………………………………..

 

Leer deze week deze Bijbeltekst uit je hoofd:  1 Johannes 4:11:………………………

……………………………………………………………………………………………………..

 

Bid elke dag: Jezus, Uw liefde in mij.

 

Veel zegen!

Previous PostNext Post

Related Posts