Liefde 2

Vorige week zijn we begonnen met het eerste onderdeel van de vrucht van de Geest: liefde. We hebben gekeken naar het Griekse woord agapè voor liefde. Wat is ook alweer de speciale betekenis van dit woord?

………………………………………………………………………………………………………….

We hebben 1 Korinthe 13:1-13 gelezen. Sla het nog eens op. Er is een grote lijst van wat liefde niet is en niet doet. Liefde is bijvoorbeeld niet jaloers. Zou je nu van al deze “wat liefde niet is/doet” het tegenovergestelde op willen schrijven? Dus (vers 4): liefde is niet jaloers, want liefde gunt. Liefde pronkt niet, want…………………………

Liefde………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Nu kijken we nog eens naar de positieve eigenschappen van liefde. De eerste die genoemd wordt is (vers 4)……………………… en de tweede ………………

Schrijf nog eens Galaten 5:22 uit je hoofd op. ………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

Wat zijn de vierde en vijfde onderdeel van de vrucht? ……………………………….

Ze komen dus later terug en hangen nauw samen met liefde.

We gaan nu verder met 1 Korinthe 13:7. Hier lezen we dat liefde …………………

Lees 1 Petrus 4:8. Ook hier wordt het woord agapè voor liefde gebruikt. Wat doet de liefde hier? …………………………………………………………

Lees Lukas 7:36-50. Waarom zijn de zonden van deze vrouw vergeven?

……………………………………………………………………………………………………..

Ook hier gaat het om agapè!

In 1 Korinthe 13:7 lezen we verder dat liefde alle dingen …………………………….

Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt kan zowel geloven als vertrouwen betekenen. Wat hebben geloven en vertrouwen met elkaar te maken? …………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Wat staat er verder in vers 7 over de liefde? Zij …………….. alle dingen.

Sla ook het eind van de tekst even op, 1 Korinthe 13:13.

Wat blijven? …………………………………………………………………

Wat is de meeste van deze? ……………………………………………….

Kijk nu weer naar 1 Korinthe 13:7. Wat is de laatste eigenschap van liefde die genoemd wordt? Zij ………………….. alle dingen.

Herinner je je de preek van 4 september over Zefanja 3:17? Neem de tekst er maar bij. Wat staat hier over de liefde van God? ……………………………………………

Waar zal Hij over zwijgen, denk je? ………………………………………………………..

Dat is wat er ook in 1 Korinthe 13:7 bedoeld wordt met verdragen. Kun jij je voorstellen dat je zoveel van iemand houdt dat je over alle pijn die hij of zij je aandoet kunt heenstappen? Zo groot is Gods liefde en zo groot is ook de liefde die Hij in ons wil laten groeien.

Volgende week gaan we speciaal verder kijken naar de eigenschappen van Gods liefde. Leer deze week deze Bijbeltekst uit je hoofd: 1 Petrus 4:8 ………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lees deze maand (als je dat nog niet gedaan hebt) hoofdstuk 2 uit Vrucht van de Geest (duurt ongeveer 10 min.). Schrijf wat je zou willen delen met je kring op onder “notities” in het hoofdstuk over liefde van het boekje van Jos Douma.

Bid elke dag: Jezus, Uw liefde in mij.

Veel zegen!

Previous PostNext Post

Related Posts