Voorbij je eigen grenzen

Kringen Noorderkerk 2016-2017
Eerste kringavond (ongeveer 20 min.): Voorbereiding

Het komende jaar willen we graag gaan groeien met de hulp van de Heilige Geest, om zo voorbij onze eigen grenzen te komen en een grotere zegen te zijn voor onze omgeving.
Nu weten we dat we ons heil hebben verkregen door Gods genade, door het offer van onze Heer Jezus Christus; daar hoeven we niet zelf aan te werken. God wil echter dat we gaan groeien door zijn Geest.
Paulus schrijft daarover aan de Galaten: een Keltisch volk dat woonde in het huidige Turkije en dat pas tot het christelijk geloof was gekomen. Uit die brief gaan we leren, en daarnaast uit de hele Bijbel. Galaten 5:22 staat centraal: De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Hierin willen we groeien. Het wordt voor iedereen anders. Op welk gebied (van liefde, blijdschap, vrede…) heb jij de meeste groei nodig? In ieder geval worden we door Paulus aangespoord er ‘werk’ van te maken: Als we door de Geest leven, laten we dan ook door de Geest wandelen.

Hoe kun je groeien? Je hebt allereerst wortels nodig: die heb je in je geloof, in de gemeente en in je kring. Je hebt ook water nodig. Daarvoor zorgt Gods Woord. Je groeit het beste als je zelf Bijbelteksten opzoekt, sommige ervan uit je hoofd leert en erover nadenkt (mediteert). Wat staat hier bijvoorbeeld over in Spreuken 4:20-22? Je moet de woorden bewaren in je ……..; het is ……… voor wie ze vinden.

Bij deze Bijbelstudies gebruiken we de HSV, omdat die het dichtst bij de Hebreeuwse en Griekse grondtekst blijft, maar gebruik vooral de vertaling die jou het beste ligt. Het kan alleen dan wel eens voorkomen dat je het antwoord niet zo goed kunt vinden, vanwege de andere woorden in de vertaling.
Aan het eind van elke studie geven we je een Bijbeltekst mee om die week uit je hoofd te leren, en een kort gebed om dagelijks te bidden.

Maar laten we aan de slag gaan, dan wijst de weg zich vanzelf.

Lees nu eerst Mattheus 7:24-29. Jezus zegt hier dat we Zijn woorden niet alleen moeten ……………….., maar ook …………….. Maar welke woorden bedoelt Hij? Wat ervoor staat: Mattheus 5:1 tot en met 7:23. Lees dit eens rustig door en schrijf alles op wat Jezus van je vraagt en wat je niet uit jezelf kunt, met name vanaf 5:21.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gelukkig hoeven we het niet in eigen kracht te doen. Lees Johannes 14:15-17 en 14:26. Het Griekse woord dat hier met Trooster vertaald is, is parakletos en dat betekent iemand die je bijstaat. We krijgen dus hulp. Van wie? ……………………………………………..
Hij gaat ons ook de komende tijd helpen door ons te laten groeien.
Leer deze Bijbeltekst uit je hoofd: Galaten 5:22.
Bid elke dag: Heer, geef me verlangen om al meer naar U toe te groeien.
Veel zegen toegewenst!

Previous PostNext Post

Related Posts