Activiteiten 2016-2017

Overzicht van (missionaire) activiteiten voor het seizoen 2016-2017

De activiteiten spelen in op verschillende bewegingen: een beweging van ‘binnen’ naar ‘buiten’ en een beweging van ‘buiten’ naar ‘binnen’.

  1. In toenemende mate kom ik ‘binnen’ in contact met jongvolwassenen, die tegen de nodige vragen en twijfels aanlopen. Zij komen daardoor in een fase waarin het gevaar reëel is dat zij langzaam losraken het geloof en geruisloos afhaken van de kerk. Vaak blijkt er onduidelijkheid en misverstand bestaat over de kernzaken van het christelijk geloof. Voor hen zijn er twee speciale activiteiten.
  2. Er zijn ook mensen van ‘buiten’ die graag meer willen weten van de Bijbel of bewust op zoek zijn naar God. Om hen van dienst te zijn, bieden we twee open activiteiten aan, die elkaar aanvullen.
  3. Voor degenen die erover denken om belijdenis van het geloof af te leggen (en eventueel gedoopt te worden), is er het Geloofsgesprek als voorbereidende catechese.
  4. Er zijn er ook die al eerder belijdenis deden en verlangen naar verdieping van hun kennis, versterking van hun geloof en onderlinge gemeenschap. Voor hen zijn er drie mogelijkheden.

Voor vragers van ‘binnen’

7 x 60 minuten

Je bent met geloof opgegroeid. Maar onderweg heb je meer vragen gekregen dan antwoorden. Of God is als vanzelf wat buiten beeld geraakt.In 7 X 60 minuten praat dominee Paul Visser je bij over verschillende onderwerpen uit de Bijbel, zoals ‘Wat heb je aan Jezus’, ‘Hoe werkt de Heilige Geest’, ‘Regeert God en hoe dan?’. Wil je in korte tijd veel aan de weet komen, dan is dit je kans. We hopen (anders dan eerst is aangekondigd) in april te starten. Data volgen nog.

Bijbel anno NU

De Bijbel is een boeiend boek. Maar gemakkelijk leesbaar is het lang niet altijd. En wat moet je er eigenlijk mee, vandaag de dag, in je drukke bestaan. Toch raakt de boodschap van de Bijbel veel meer aan ons denken, ons doen en allerlei relevante kwesties dan je vermoedt. Aan de hand van intrigerende teksten uit de Bijbel laten we ons verrassen en verrijken.

Leiding Ds. Paul Visser. Data: Start vanaf april 2017.

Voor zoekers van buiten

BijbelTalk

Je bent niet zo met de Bijbel bekend, maar wel nieuwsgierig naar de verhalen. Tijdens de maandelijkse BijbelTalk lezen we elke keer een ander Bijbelgedeelte. Dit seizoen gaan we een aantal gedeelten lezen uit het boek Prediker, waarin het leven van elke dag met zijn mooie en moeilijke kanten, met zijn verrassingen en raadsels, eerlijk wordt neergezet. Twijfel aan God en geloof in God lopen in dit boek door elkaar heen. In een open gesprek gaan we samen op zoek naar de betekenis van deze herkenbare teksten, toen en nu. We komen 1 keer per maand op donderdag samen in de Driehoekskamer van 20.00 – 21.30 uur. Voor wie zin heeft is er aansluitend een borrel in een van de cafés op de Noordermarkt.

Data: 29-9; 27-10; 24-11; 26-1; 2-3; 30-3.

BijbelWijs

Wil je meer te weten komen over de belangrijkste thema’s van het christelijk geloof? In tien avonden gaan we op ontdekkingstocht, denken na over onze oorsprong en bestemming, over ontdekken van God, over de rol van Jezus en de Heilige Geest, over schuld en vergeving, over de zin en zegen van bidden en Bijbellezen. Om rond een open Bijbel door middel van uitleg en gesprek wijzer te worden. We komen om de week op woensdag bij elkaar in de Driehoekskamer van 20.00 – 21.30 uur.

Data: 5-10; 19-10; 16-11; 30-11; 14-12; 18-1; 15-2; 1-3; 15-3.

Voor wie belijdenis wil doen

Geloofsgesprek 1

Je bent korter of langer betrokken bij de kerk en overweegt bewust een keus te gaan maken voor God, door belijdenis te doen en/of gedoopt worden In twaalf avonden helpen we elkaar verder op de weg van het geloven. Er valt veel te ontdekken. Voel je ook vrij om mee te doen, als je nog niet weet of je belijdenis wilt doen, nog veel vragen en twijfels hebt. Het volgen van deze vorm van catechese verplicht tot niets. We komen 1x per 2 weken samen in de Driehoekskamer van 20.30 tot 22.00 uur.

Data: 4-10; 18-10; 1-11; 15-11; 29-11; 13-12; 17-1; 31-1; 14-2; 28-2; 14-3; 28-3.

Voor wie eerder belijdenis deden

Geloofsgesprek 2

Op deze kring die 1x per 2 weken op dinsdag bij elkaar komt lezen we de eerste helft van dit seizoen uit de brief aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 4-6, waarin het ‘geloven in de praktijk van het leven’ centraal staat. In de tweede helft (vanaf dinsdag 10 januari) gaan we een aantal hoofdstukken uit het boek Ontmoetingen met Jezus – Onverwachte antwoorden op grote levensvragen van Tim Keller lezen en bespreken. De eerste keer is op dinsdag 27-9, van 20.30 tot 22.00 uur in de Driehoekskamer. Wees welkom als je het afgelopen jaar of al eerder belijdenis van je geloof deed!

Leerhuis

Deze kring is bedoeld voor (oudere) gemeenteleden en wordt elke tweede woensdagochtend  van de maand gehouden van 10.30 – 12.00 uur. We behandelen Bijbelse thema’s ter versterking van ons geloof en elkaar verder te helpen in onze wandel met God. Het Leerhuis start weer in oktober 2016.

Wijkkring

Deze kringen komen elke maand samen in de verschillende wijken en worden bij gemeenteleden thuis georganiseerd. Dit jaar wordt er op de kringen nagedacht over de wijze waarop de Heilige Geest in ons leven aanwezig is en doorwerkt, met als thema Over je eigen grenzen heen. Op de zondag, die voorafgaat aan de kring, wordt er in de preek aandacht aan dit thema besteed. De eerste keer is op de startzondag, 25 september. Ik hoop van harte dat veel jongeren en ouderen zich bij een kring aansluiten in hun regio, om elkaar als broeders en zusters in Christus te ontmoeten, je wandel met God (inclusief vragen en twijfels) te delen om samen wijzer te worden en zo vertrouwd met elkaar te raken dat je ook op andere momenten met elkaar optrekt en naar elkaar omziet.

Related Posts