Welkom zonder uitzondering

Reactie Nashville-verklaring

De toon en de inhoud van de Nashville-verklaring is niet dienstbaar aan het gesprek over gender en seksualiteit. Deze onderwerpen, waar we verschillend over denken, vragen een open en luisterende houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

Op grond van onze diepe overtuiging dat bij de levende God ieder welkom is zonder dat Hij bij voorbaat onderscheid maakt, staat de deur van onze kerk en van ons hart open voor ieder die binnenkomt.

Als Noorderkerk geven wij daarom, onder het veelzeggende teken van de regenboog dat verwijst naar Gods ontfermen en trouw jegens alle mensen, deze week een eigen statement af: Welkom zonder uitzondering!

Related Posts