Week van gebed – 2016

Van 17-22 januari is de Week van gebed waarin christenen wereldwijd in gebed zijn. Ook in de Noorderkerk willen we hier aan meedoen.

In de Week van Gebed staat dit jaar 1 Petrus 2 vers 9 en 10 centraal: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. (NBV)

De 1 Petrus brief gaat al een tijdje met ons als gemeente mee door de kringen van vorig jaar en het accent dat het bezinningsproces kreeg vanuit 1 Petrus 2: Als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis om geestelijke offers te brengen en de deugden van God te verkondigen.

We willen de week van gebed starten direct aansluitend aan de avonddienst van 17 januari.

Verder elke doordeweekse avond van 20.00-20.30 uur (tot max. 20.45 uur) in de Noorderkerk, driehoekskamer, ingang Noordermarkt 47 (op dinsdag in de predikantskamer, ingang Noordermarkt 48) om momenten met elkaar stil te worden voor God en onze
gezamenlijke gebeden uit te spreken. Waardevol, u bent van harte uitgenodigd om een of meerdere keren mee te doen.

De Noorder ook deze week als huis voor de ziel: Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, van Hem verwacht ik altijd weer mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen (Psalm 62).

Related Posts