Vespers in de Stille Week (21-26 maart)

In de Stille Week (21-26 maart) is er elke avond in de Noorderkerk een Vesper van 20.00 – 20.30 uur. Onderweg naar Pasen volgen we Jezus op zijn via dolorosa (weg van smarten) door een gedeelte te lezen uit het evangelie. Dat wordt omlijst met een moment van stilte, passende muziek, een lied en een gebed. Op Witte Donderdag vieren we ook de maaltijd van brood en wijn en op Goede Vrijdag is er een dienst (aanvang 19.30 uur). Op Stille Zaterdag is er dan een laatste Vesper die de Paasnacht inluidt. Wie deze momenten van bezinning eerder mee beleefde, weet dat het meer dan de moeite waard daar tijd voor te reserveren in je agenda.

 

Related Posts

Leave a Reply