2, 5 en 9 november

Zondag 2 november vieren wij avondmaal. Zoals eerder is meegedeeld, gaat het om de eerste extra viering waartoe we vorig jaar besloten. Dat betekent dat de viering alleen plaats vindt in de ochtenddienst en de avonddienst in principe een gewone dienst waarin de voorganger al dan niet een element van ‘nabetrachting’ kan opnemen. Door een andere opstelling van de ’tafel’, die van nu af regel wordt, kunnen er  60 mensen tegelijk aan een viering deelnemen (i.p.v. 48). In dit val is het mijn gebed en verlangen dat wij bij brood en wijn door de Geest innerlijk zo versterkt worden, dat Christus eens te meer zal wonen in ons hart en wij in Zijn liefde geworteld en gegrond zullen worden, terwijl wij ons samen verbazen over de hoogte, diepte, lengte en breedte van de liefde van Christus… (Efeze 3:16-19. Als opmaat naar de viering luisteren we naar wat verhaald wordt in Gen. 20 met als thema: Te gek voor worden.
Onze verwachting is van Hem die machtig is te doen ver boven alles wat wij bidden en denken…!

Woensdag 5 november is er om 19.30 een dienst waarin we samen komen om te danken voor al het goede dat ons wordt gegeven en gelaten in het leven van elke dag… in werk, studie en allerlei persoonlijke omstandigheden. Ter toeleiding op het gebed luisteren we naar het verhaalde in Gen. 21:1-7 met als veelzeggend thema: God doet lachen!
Een dankmoment om tijd voor te maken. Welkom! 

Zondag 9 november – Themadienst:Christen zijn in en op je werk
Landelijk wordt er op zondag 9 november (dus volgende week) in kerken aandacht besteed aan het thema ‘christen zijn in en op je werk’.
Een belangrijk item, waar we dagelijks mee te maken hebben. Het is een voortdurende uitdaging. Maar ook een blijvende vraag.
In de avonddienst van 9 november wil ik er in verkondiging en gebed bewust bij stil staan en op in gaan.
Hopelijk kun je erbij zijn!

Related Posts

Leave a Reply