Zegen te over

Mijn column ‘Geen succes’ heeft veel reacties opgeroepen. Velen gaven aan bemoedigd te zijn. De realiteit die ik beschreef gaf blijkbaar lucht in de druk om missionair succesvol te zijn. Nynke Dijksta geeft in een korte reactie in ‘Kerkbulletin’ aan dat er verschil zit tussen ‘succes’ en ‘zegen’. En dat wij met onze missionaire inzet weliswaar niet onze duizenden verslaan, maar er wel allerlei verrassende verhalen te vertellen zijn van ontmoetingen waar zich de Derde zich ongemerkt bij voegde. Van harte mee eens! En voor wie het nog niet begrepen had: ook in de Jordaan gebeurt dat geregeld. Goddank! Het zijn ‘kleine dingen’ waarin de ‘grote daden des Heren’ zich manifesteren. En het niet te stuiten werk van de Opgestane zich blijft realiseren. Al sinds Pasen zet Hij zijn zege in de regel niet met veel fanfare door. Maar duikt Hij geruisloos op en geeft mensen door Zijn Geest zo te denken, dat ze zich gewonnen geven aan een ongekende liefde. Tekenen zijn het waarin ongedacht  waar wordt wat Hij zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daarom gaan we vanuit de Noorderkerk moedig verder. Op hoop van zegen, dat er zolang het dag is steeds nieuwe verhalen te vertellen zullen zijn. Wat ik echter vooral heb willen betogen is dit: juist tegenvallende resultaten kunnen leiden tot het ontspannen inzicht dat je geen ‘succesnummer’ hoeft te zijn, maar alleen een ‘Christus voor de ander’. En is dat geen zegen voor alle partijen?
Paul Visser

Related Posts

Leave a Reply