Verbonden met vervolgde christenen

Avondmaal in verbondenheid met de lijdende kerk

Zondagavond zal de dienst van voortzetting en nabetrachting een speciaal karakter hebben. Zoals bekend hebben momenteel veel broeders en zusters elders in de wereld (Irak, Syrië en Nigeria) enorm te lijden onder terreur en extreem geweld. Omdat wij avondmaal vieren in gemeenschap met de wereldwijde kerk is het een uitgelezen moment om deze zondag bewust voor hen te bidden en God aan te roepen om Zijn ontfermen en in hun lijden en nood. Ter inleiding op dit gebed zal ik een korte overdenking houden.
In deze dienst is ook een voorganger uit Oeganda aanwezig, een bekeerde ex-moslim die na zijn bekering veel te verduren heeft gehad. Hij spreekt zaterdag op een bijeenkomst elders in het land ten behoeve van lijdende christenen. Hij zal zondagavond ook een (kort) getuigenis afleggen. Ik nodig ieder uit, ook als je niet gewend bent de avonddienst te bezoeken, deze dienst bij te wonen en mee te bidden. Is dat niet het minste wat wij voor onze broeders en zusters kunnen doen?

Paul Visser

Related Posts

Leave a Reply