Zondagmorgen 21 september

De dienst van zondagmorgen 21 september staat in het teken van de opening van het nieuwe seizoen dat we als gemeente ingaan. God zelf gaat door op wat Hij begon, via preken en pastoraat, via kringen en catechese, onder jongeren en en ouderen. We maken in deze dienst een begin met het lezen van de eerste brief van Petrus, die ook het komende seizoen op de kringen wordt besproken. In deze dienst  luisteren we naar 1 Petrus 1: 1-12.
Het overkoepelend thema is: Gestempeld door Christus. Gedoopt in Zijn naam komt het erop aan dat ons leven staat meer gevormd en ingevuld wordt vanuit Hem. Daar is Petrus in deze brief op uit. Vanuit allerlei invalshoeken gaat hij daar op in. Het thema voor deze dienst is: Tel uit je winst. Mooi dat we daarmee mogen beginnen….!
In deze dienst verwelkomen wij ook een tiental nieuwkomers, die zich bij de gemeente hebben aangesloten de afgelopen tijd. Altijd weer een vreugdevol moment! In aansluiting wordt er een gezamenlijk maaltijd gehouden waarbij ieder van harte welkom is.

Tegelijk vraag ik hier aandacht voor het maandelijks gebed, dat wij sinds kort op elke derde zondagavond van de maand houden in aansluiting op de avonddienst (dus ook a.s. zondag).
Wij bidden vol verwachting om een krachtige doorwerking van Gods Geest in onze gemeente. In het verlangen dat die Geest ons zo overkomt dat wij al dieper geworteld raken in Christus, zodat Hij al meer in ons leven zal en door ons uit de voeten kan in deze wereld. Van harte uitgedaagd…!

Paul Visser

Related Posts

Leave a Reply