Pasen020: Wat is de essentie van het christendom?

Pasen020: Wat is de essentie van het christendom?

Jeanne Ramaekers, 62 jaar, ambtenaar bij de gemeente Amsterdam gaat in gesprek met Paul Visser, dominee van de Noorderkerk, over het laatste avondmaal van Jezus met zijn vrienden.

Jeanne: ‘De essentie van het christendom is overgave en delen. Ik ervaar het als gemis als er in een kerkdienst geen brood en wijn gedeeld wordt.’

Bijbel: Toen de avond was gevallen, kwam hij met de twaalf. Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie, die met mij eet, zal mij uitleveren.’ Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan hem: ‘Ik ben het toch niet?’ Maar hij zei tegen hen: ‘Het is een van jullie twaalf, die met mij uit dezelfde kom eet. Want de Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’

Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God’ (Marcus 17-25).

Meer informatie:
http://www.pasen020.nl
http://oud.noorderkerk.org
http://www.protestantsamsterdam.nl

Related Posts

Leave a Reply