Pasen020: Hier stopt je verstand

https://www.youtube.com/watch?v=5-WAcQ7VdB0

Over de kruisiging van Jezus gaat het in het gesprek met ict-er René Jaspers (50). Zo’n opoffering maakt je sprakeloos, vindt hij: ‘Hier stopt je verstand’.

Bijbel: De soldaten kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar; ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hoor, hij roept Elia!’ Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: ‘Laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen.’ Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon’ (Marcus 15:24 en 15:33-39).

Meer informatie:
http://www.pasen020.nl/
http://oud.noorderkerk.org/
http://www.protestantsamsterdam.nl/

Related Posts

Leave a Reply