Stille week en Pasen

In de Stille Week voorafgaand aan Pasen, van 14 t/m 19 april, wordt er elke avond en vesper gehouden. Samen lezen we het evangelie, luisteren naar passende muziek en worden stil  in gebed om zo meegenomen te worden op de lijdensweg van Jezus. We beginnen om 20.00 uur en het duurt een half uur. Op Witte Donderdag vieren we aansluitend het avondmaal.

Op Goede Vrijdag is er een dienst die om 19.30 uur begint.

Op Paasmorgen, zondag 20 april, is er een feestelijke dienst. We vieren de opstanding van Jezus uit de dood en het nieuwe leven dat Hij geeft. Een heel aantal mensen, 16 zullen openlijk belijdenis doen van hun geloof, waarvan enkelen ook worden gedoopt. Naast het prachtige orgelspel is er deze morgen een muzikale bijdrage van fluit en harp.

Related Posts

Leave a Reply